Zmiany personalne w płockiej policji. Artur Białecki zastępcą komendanta miejskiego

W płockiej komendzie pożegnano dotychczasowego zastępcę komendanta miejskiego Policji w Płocku nadkom. Radosława Romanowskiego. Od 1 września obowiązki na tym stanowisku pełni podinsp. Artur Białecki. – Zmiany kadrowe w kierownictwie płockiej komendy dotyczą stanowiska zastępcy komendanta miejskiego Policji w Płocku….