Wymień piec. Miasto pomoże finansowo
Gmina Miasto Płock informuje, że planuje przystąpić do programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. Zgodnie...