Przełom na linii Orlen – mieszkańcy Płocka. Będzie spotkanie

Długo rodzima spółka kazała czekać mieszkańcom Płocka na taki przełom. – PKN Orlen zaprasza mieszkańców Płocka na spotkania z ekspertami dotyczące środowiskowych aspektów funkcjonowania koncernu – czytamy w zaproszeniu do płocczan. 

Poza specjalistami z Orlenu w prezentacji i dyskusji wezmą udział niezależni eksperci, których wiedza i doświadczenie zapewni uczestnikom dostęp do najlepszej wiedzy w tematyce środowiskowej. Spółka zakłada, że spotkania te pogłębią bezpośredni dialog z mieszkańcami i będą doskonałą okazją do racjonalnej wymiany poglądów.

Pierwsze ze spotkań odbędzie się we wtorek 17 stycznia w Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego o godzinie 17:30. O kolejnych spotkaniach, które będą organizowane w innych dzielnicach miasta Spółka będzie informowała na bieżąco. – Orlen będzie podejmował działania w zakresie upowszechniania rzetelnej informacji i przepisów prawa, jako podstawy racjonalnej oraz merytorycznej dyskusji publicznej – zapewniają pracownicy biura prasowego koncernu.