Przekroczenie norm pyłu w powietrzu. Wydano ostrzeżenie!

W związku z przekroczeniem w 2017 roku dozwolonej liczby dni (35) powyżej normy dobowej dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego w strefie Miasto Płock Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłasza Powiadomienie POZIOM II.

Dopuszczalna liczba dni z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego (24 godziny) została przekroczona 17 grudnia 2017 r. Nie oznacza to, że w tym dniu wystąpiło wyjątkowo wysokie stężenie, ale że jest to 36-dzień od początku roku, gdy średniodobowe stężenie pyłu PM10 przekroczyło 50 μg/m³.

Przewiduje się, że do końca roku mogą jeszcze wystąpić dni z przekroczeniem normy dobowej. Sytuacja ta ma na celu uświadomić od lat występujące problemy ze smogiem w mieście, który szczególnie się nasila w miesiącach jesienno – zimowych. Palenie w piecach oraz wtórne pylenie z ulic i emisja spalin , czyli tzw. niska emisja, przy dużej stabilności powietrza (brak wiatru, stabilne ciśnienie, zamglenia) są głównymi przyczynami podwyższonych stężeń pyłów PM10 i PM 2,5 w powietrzu.

Wydane Powiadomienie 2 stopnia nie ma spowodować, że przestaniemy wychodzić z domu i pozamykamy wszystkie okna. Ma nam uświadomić, że problem istnieje i że sam się nie rozwiąże, oraz że w dużej mierze zależy od nas czy często będzie się powtarzał czy też da się go ograniczyć. Przestrzegajmy więc zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych oraz odpadów biogennych (liści, gałęzi, traw) w ogrodach. Używajmy do palenia w piecach paliwa o lepszej jakości, a w okresie najbardziej narażonym na podwyższone wartości stężeń pyłów zawieszonych PM10 i PM 2,5 w powietrzu, korzystajmy z usług Komunikacji Miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej.

Powiadomienie 2 stopnia  ma na celu również wyrobić w nas nawyk, szczególnie we wrażliwej grupie ludności (kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze szczególnie z chorobami dróg oddechowych) do częstszego sprawdzania (np. przed wyjściem) stanu jakości powietrza, którego można dokonać na stronach: http://sojp.wios.warszawa.pl; http://powietrze.gios.gov.pl.

Info: UMP.