400 tysięcy na renowację unikalnej nekropolii w Płocku

Dla ratowania polskiego dziedzictwa kulturowego Fundacja Grupy PERN przyznała darowiznę finansową w wysokości 400 tys. zł na renowację Kaplicy Królewskiej, w płockiej Bazylice Katedralnej.

– Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w przywróceniu dawnej świetności największej nekropolii Piastów, gdzie są pochowani m.in. władcy Polski: Władysław Herman i Bolesław Krzywousty – powiedział Igor Wasilewski, prezes Zarządu firmy.

Na koniec lutego 2016 roku została podpisana umowa dotycząca darowizny między Fundację Grupy PERN, a parafią katedralną, pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, która realizuje projekt. Dokładny termin przekazania środków zostanie ustalony zgodnie z potrzebami inwestora. Nastąpi to prawdopodobnie w pierwszej połowie 2016 roku.

Środki z Fundacji Grupy PERN zostaną przeznaczone na renowację obiektów sakralnych oraz odnowienie fresków wewnątrz Kaplicy Królewskiej, gdzie są pochowani władcy Polski Władysław Herman, Bolesław Krzywousty oraz 15 innych książąt z dynastii Piastów. Największa nekropolia Piastów w kraju wymaga gruntownej konserwacji i restauracji. Przygotowany program prac konserwatorskich wskazuje na liczne ubytki polichromii, pęknięcia muru oraz naruszenie stabilności samego płyty nagrobnej. Przeprowadzenie tak złożonych i kompleksowych prac bez pomocy środków zewnętrznych nie miałaby szans na przywrócenie do dawnej świetności.

– PERN jest płocką spółką głęboko zakorzenioną wśród lokalnej społeczności i zdajemy sobie sprawę jakie znaczenie ma ta unikalna nekropolia polskich Piastów – dla mieszkańców książęcego Płocka, ale także dla wszystkich Polaków. Jestem przekonany, że odnowiona Kaplica Królewska, będzie nie tylko ważnym świadectwem dawnej świetności polskiego państwa i jego wspaniałej tysiącletniej historii, ale także niezwykle istotnym elementem edukacyjnym dla polskiej młodzieży i turystów z całego świata. Symboliczne znaczenie ma fakt, że prace renowacyjne rozpoczną się w 1050 rocznicę chrztu Polski – podkreślił Igor Wasilewski, prezes Zarządu PERN -u.

Fot. katedraplock.pl