Tag: PERN

Nowy rurociąg będzie budowany pod dnem Wisły w Płocku. PERN planuje inwestycję

PERN planuje budowę pod dnem Wisły w Płocku nowego odcinka rezerwowego rurociągu paliwowego i likwidację biegnącej tam części rezerwowej magistrali paliwowej, wyłączonej obecnie z eksploatacji. Spółka ogłosiła przetarg na wykonanie tego zadania. W dokumentacji postępowania PERN zaznaczył, iż nowy odcinek…

Rozszczelniony rurociąg pod Wisłą skutecznie zabezpieczony

Sytuacja na Wiśle w rejonie Płocka związana z wyciekiem oleju napędowego do rzeki Wisły z rezerwowego rurociągu przesyłowego PERN-u jest opanowana. Płocka delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska potwierdza, że próbki wody pobrane z samej rzeki świadczą o skuteczności działań ograniczających…

PERN twierdzi, że czystość wody w Wiśle w okolicach Płocka jest w normie

Analiza pobranych próbek wody z Wisły, przeprowadzona przez Płocką Delegaturę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykazała, że próbki pobrane w odległości 100 m poniżej miejsca rozszczelnienia rurociągu PERN (w górę rzeki) oraz pobrane w odległości 200 m za zaporami sorpcyjnymi (w…

Fronton katedry w Płocku zostanie odrestaurowany

Fronton katedry Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Płocku – jednej z najstarszych w Polsce, zostanie odrestaurowany. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało na ten cel 400 tys. zł, a samorząd miasta – 180 tys. zł. – Prace związane z restauracją…

400 tysięcy na renowację unikalnej nekropolii w Płocku

Dla ratowania polskiego dziedzictwa kulturowego Fundacja Grupy PERN przyznała darowiznę finansową w wysokości 400 tys. zł na renowację Kaplicy Królewskiej, w płockiej Bazylice Katedralnej. – Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w przywróceniu dawnej świetności największej nekropolii Piastów, gdzie są pochowani…

Ten sam PERN, a inna nazwa i logo

Lider logistyki ropy naftowej i paliw, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” Spółka Akcyjna, skrócił nazwę i będzie zmieniał logo. Po rebrandingu będzie funkcjonował pod nowym szyldem PERN S.A. – tak zdecydowało Walne Zgromadzenie Wspólników na wniosek Zarządu Spółki.  Celem odświeżenia…