ZUS poinformuje o stanie konta

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna – po dwuletniej przerwie – rozsyłanie do swoich klientów „Informacji o stanie konta”. Dzięki temu około 20 mln Polaków będzie mogło liczyć na informacje o swojej przyszłej emeryturze.

 

Na otrzymanie informacji z ZUS-u liczyć mogą jedynie osoby, które urodziły się po 1948 roku, a ich pracodawca opłacał za nie składki emerytalne. Lub takie, które składki opłacały samodzielnie, prowadząc własną działalność gospodarczą.

„Informacja….” zawierać będzie stan indywidualnego konta w  ZUS na koniec grudnia 2014 r. i obejmować będzie dane za dwa lata 2013 i 2014. Dzięki niej osoby, które pracowały przed 1999 rokiem dowiedzą się, jaka jest wielkość ich zwaloryzowanego kapitału początkowego. W piśmie znajdzie się również informacja o zwaloryzowanych składkach.

Osoby, które przed 31 grudnia 2014 roku ukończyły 35. rok życia, otrzymają wiadomość o hipotetycznej wysokości emerytury. Prognozowana wysokość świadczenia zaprezentowana zostanie w dwóch wariantach. Pierwszy z nich zakłada, że emerytura naliczona będzie na podstawie środków zebranych na koncie ZUS do końca 2014. Drugi przewiduje płacenie składek do osiągnięcia wieku emerytalnego.