Zapiszcie się na lekcję. Z ZUS-em

Od kilku lat realizowany jest projekt „Lekcje z ZUS”, którego adresatami są szkoły ponadgimnazjalne. Płocku oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji projektu.

 

Dotychczas w programie brało udział pięć szkół z Płocka oraz cztery z Wyszkowa. Placówki, które zgłoszą się do udziału w projekcie, mają szansę wystartować w drugiej edycji konkursu „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, w którym na zwycięskie drużyny mogą liczyć na atrakcyjne nagrody (na przykład na sprzęt komputerowy).

„Lekcje z ZUS” przygotowywane są w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Przy ich realizacji pomagają również lokalne władze samorządowe. Głównym założeniem programy jest kształtowanie świadomości młodych ludzi na temat ubezpieczeń społecznych.

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli, którzy pracują w szkołach uczestniczących w projekcie, a wcześniej zostali odpowiednio przeszkoleni przez ZUS. Przekazują informacje na temat ubezpieczeń społecznych, informują, czym grozi wykluczenie się z nich i czym jest zasada solidaryzmu społecznego. Przekazują także praktyczną wiedzę dotyczącą obowiązków związanych z uczestnictwem w systemie ubezpieczeń społecznych oraz o świadczeniach i uprawnieniach, które przysługują osobom ubezpieczonym.

Podręczniki i prezentacje multimedialne wykorzystywane w czasie „Lekcji z ZUS” przygotowywane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Można pobrać je również ze strony www.zus.pl/edukacja.

Szkoły ponadgimnazjalne zainteresowane udziałem w projekcie „Lekcja z ZUS-em” mogą zgłaszać się mailowo pod adresem rzecz.plock@zus.pl lub telefonicznie pod numerem 502 009 800.