Tag: Sejmik Województwa Mazowieckiego

Teren to też dobre miejsce do obrad dla radnych

Na ostatniej sesji radni sejmiku województwa mazowieckiego podjęli decyzję o możliwości prowadzenia swoich obrad w terenie. – Jesteśmy reprezentantami całej wspólnoty mazowieckiej, nie powinno być w ogóle bariery przed tym, żeby przewodniczący mógł zwołać posiedzenie sejmiku w dowolnym miejscu województwa…

Co uchwalono podczas obrad Sejmiku naszego województwa?

W poniedziałek 25 stycznia radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego  dokonali zmian w budżecie na 2016 r. Zgodzili się także na wystąpienie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego oraz zdecydowali o likwidacji Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Jednym z ważniejszych punktów obrad Sejmiku były…