Płock na liście budżetu Mazowsza. Największe inwestycje to…

Przyszłoroczny budżet województwa mazowieckiego zapowiada się na rekordowo wysokim poziomie pod względem inwestycji. Na ten cel samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył aż 1,1 mld zł. 

Zaplanowane przez samorząd województwa mazowieckiego wydatki inwestycyjne na 2019 r. dotyczą w dużej mierze infrastruktury drogowej. Na ten cel Mazowsze przeznaczy ponad 676 mln zł. Ponad 570 mln zł przeznaczono na  budowy, rozbudowy i modernizacje dróg wojewódzkich. Na liście największych, planowanych inwestycji drogowych znalazł się również Płock. A dokładnie przebudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej 575 Płock – Kazuń Nowy. Koszt remontu wyniesie 9,1 mln zł.  

Ponad 162 mln zł przeznaczono na modernizację, rozbudowę i wzbogacenie o nowy sprzęt mazowieckie placówki medyczne. Na tej liście również znajduje się Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marcina Kasprzaka, który dzięki samorządowi wzbogaci się o nową aparaturę, a także modernizację infrastruktury. Na ten cel przeznaczono 8,8 mln zł. 

Sejmik województwa przeznaczy 75 mln zł w instytucje kultury. W tym miejscu również zaplanowano fundusze dla Płocka. Dokładnie na kontynuowanie prac związanych z odtworzeniem i rewaloryzacją budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudową przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – etap I. Placówka otrzyma na realizację projektu 7,1 mln zł.