Oburzająca decyzja wojewody mazowieckiego. Stanowczy sprzeciw Sejmiku

Sejmik Województwa Mazowieckiego zajął stanowisko w sprawie zakazu wydanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki dotyczącego organizacji uroczystości Dnia Strażaka w Warszawie.

Sejmik Województwa Mazowieckiego wyraża stanowczy sprzeciw w związku z odmową wyrażenia zgody przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na zorganizowanie w dniu 4 maja 2018 r. przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie uroczystych obchodów Dnia Strażaka.

Ochotnicze Straże Pożarne to najstarsze organizacje społeczne, które od wieków wprowadzają w życie przyświecające im idee. Z olbrzymim zaangażowaniem i profesjonalizmem działają na rzecz lokalnych wspólnot. Cieszą się nie tylko dużym zaufaniem społecznym, ale także ściśle współpracują z Państwową Strażą Pożarną.

Trudno przecenić zasługi strażaków ochotników na rzecz bezpieczeństwa Mazowszan. Tylko ubiegły rok przyniósł na Mazowszu 20 tys. samodzielnych interwencji OSP. Do tego dochodzą liczne akcje, w których strażacy ochotnicy ratują życie ludzkie wraz z zawodowymi strażakami PSP. Wbrew obiegowej opinii bazującej na nazwie tej organizacji OSP – to nie tylko zapobieganie pożarom i udział w akcjach ratowniczych podczas pożarów. To także wszelkie działania ratujące ludzi w wypadkach samochodowych i podczas klęsk żywiołowych. Wszyscy pamiętamy, z jak wielkim zaangażowaniem i poświęceniem strażacy ochotnicy zabezpieczali mienie i życie ludzkie podczas powodzi, jaka nawiedziła nasze województwo w 2010 r.

Mając świadomość ogromnego zaangażowania druhów i faktu, że swoją misję wypełniają społecznie, Samorząd Województwa Mazowieckiego od lat wspiera ochotnicze straże pożarne, dotując zakup specjalistycznego sprzętu do ratownictwa. Pozwoliło to jednostkom z mazowieckich OSP m.in. na zakup kilkuset specjalistycznych wozów, kilkudziesięciu łodzi oraz kilkuset pomp.

Warto podkreślić także rolę OSP w upowszechnianiu działalności kulturalnej, oświatowej czy aktywizacji fizycznej. Wokół strażnic OSP toczy się życie lokalnej wspólnoty. Właśnie w ten sposób buduje się tożsamość lokalnych społeczności, tworzy nierozerwalne więzi między mieszkańcami. Dlatego doceniając tę rolę OSP, w poprzednich latach zdecydowaliśmy o przekazaniu funduszy na remont tych świetlic w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, a w tym roku przeznaczyliśmy na ten cel kolejne środki z budżetu województwa mazowieckiego.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych to największa organizacja pozarządowa w kraju, a strażacy-ochotnicy cieszą się szacunkiem milionów Polaków. Międzynarodowy Dzień Strażaka – ustanowiony 4 maja – był obchodzony w latach wcześniejszych wspólnie przez Ochotniczą i Państwową Straż Pożarną, w tym także na Placu Piłsudskiego, co nie budziło wówczas żadnych wątpliwości. W bieżącym roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki, poprzez decyzję odmowną odnośnie miejsca uroczystości, odbiera też Ochotniczym Strażom Pożarnym możliwość uczczenia w odpowiedniej oprawie (właściwej dla Placu Piłsudskiego) Jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W Dniu Strażaka zaplanowano wręczenie odznaczeń i uhonorowań dla OSP mających 100 lat i więcej.

Sejmik Województwa Mazowieckiego protestuje również przeciwko otwieraniu kolejnych pól konfliktów, w szczególności w tych obszarach, w których najważniejsza jest współpraca dla ogólnego dobra – społeczności regionalnych i lokalnych„.

Polecamy artykuł, który dotyczy całego problemu, jak i decyzji wojewody mazowieckiego – PiS już całkowicie zawłaszczył pl. Piłsudskiego w Warszawie? Wojewoda nie godzi się na obchody Święta Strażaka.

Fot. Archiwum prywatne Lena Rowicka.