Szczególna strefa. Sprawdźcie, jakie macie prawa

Do Komendy Miejskiej Policji w Płocku często wpływają informacje od zaniepokojonych kierowców, którzy obserwują, jak inni kierowcy nieprawidłowo poruszają się w „strefie zamieszkania”.

Policjanci przypominają, że „strefa zamieszkania” jest obszarem, na którym obowiązują szczególne przepisy. Wjazd do „strefy zamieszkania” jest oznaczony znakiem D-40 (“strefa zamieszkania”), wyjazd zaś tablicą D-41 (“koniec strefy zamieszkania”).

Zazwyczaj tego typu obszary są wyznaczane na terenie osiedli, z uwagi na występujący tam zwiększony ruch pieszych. Strefa zamieszkania ma chronić pieszych. W strefie tej właśnie piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami i mogą poruszać się całą szerokością drogi. Nie mają obowiązku, jak poza strefą, korzystać z chodników czy pobocza. W strefie zamieszkania trzeba zachować szczególną ostrożność, ponieważ na jej terenie mogą poruszać się bez opieki nawet dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia.

Jeżeli chodzi natomiast o kierowców, to w strefie zamieszkania mogą parkować pojazdy jedynie w wyznaczonych miejscach. Nie mogą przekraczać prędkości 20 km/h. Często jest to zresztą niemożliwe, ponieważ w takich strefach zwykle występują progi zwalniające.

Kierowcy muszą też pamiętać, że wyjeżdżając ze strefy na normalną drogę, włączają się do ruchu i muszą ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom.

Policjanci apelują do wszystkich kierowców, aby poruszając się w strefie zamieszkania pamiętali o przestrzeganiu przepisów ruchu obowiązujących w tych miejscach. Uchroni to pieszych przed niebezpieczeństwami, a kierowców przed ryzykiem potrącenia pieszego i związanymi z tym kłopotami.

– Płoccy policjanci przypominają również, że wszelkie informacje dotyczące nagminnego łamania przepisów ruchu drogowego lub informacje dotyczące innych negatywnych zjawisk mających wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Płocka i powiatu płockiego, można przekazywać do Komendy Miejskiej Policji w Płocku drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony komunikacji z mieszkańcami: e-policjant – informuje rzecznik płockiej Policji.