Będzie akwarium i obwodnica. A może i stadion

Długo podczas poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami prezydent Andrzej Nowakowski przedstawiał projekt budżetu miasta Płocka na 2016 rok. Na wtorkowej Sesji rady miasta, głównym punktem będzie właśnie uchwalanie budżetu. Płoccy radni od listopada mogli zgłaszać swoje poprawki do projektu.

– Budżet na ten rok jest już po autopoprawce, którą zgłoszę na jutrzejszej Sesji. Powstawała ona w wyniku rozmów i konsultacji z klubami radnych. Podobnie jak cały budżet na ten rok, który jest efektem przemyśleń, refleksji oraz rozmów na zarządzie miasta Płocka – tłumaczył prezydent.

W dalszej części konferencji prasowej dziennikarzom zostały przybliżone szczegóły budżetu na specjalnie przygotowanej prezentacji. Największe inwestycje do realizacji w 2016 roku to: budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka – odcinek od węzła “Boryszewo” do węzła “Bielska” oraz budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka – odcinek od węzła „Bielska” do węzła „Długa”. Całkowity koszt inwestycji to 52,1 mln zł.

Kolejna ogromna inwestycja to przebudowa promenady nadwiślańskiej wraz z portem jachtowym oraz infrastrukturą niezbędną do jego funkcjonowania oraz zagospodarowaniem terenu. Całkowity koszt przewidziany jest na 24,3 mln zł. Rozbudowana zostanie też ulica Przemysłowa i przebudowana ulica Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo – koszt 9 mln zł. Przewidziano też budowę ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą – koszt 5,6 mln zł.

Prezydent mówił także o budowie akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym za 3,6 mln zł oraz adaptacji budynku przy ul. Otolińskiej 8 na Centrum Aktywności Seniora – 1,5 mln zł. Źródłami finansowania wydatków majątkowych w roku 2016 roku będą środki własne, emisja obligacji, dotacje celowe z budżetu państwa, środki z Unii Europejskiej oraz inne środki zewnętrzne. Budżet wydatków majątkowych w roku 2016 został zaplanowany na bardzo wysokim poziomie 188,0 mln zł. Największe wydatki majątkowe w wysokości 92,7 mln zł. przeznaczone zostały na transport i łączność co jest związane przede wszystkim z rozwojem infrastruktury drogowej.

– W ostatnich latach widoczna jest tendencja wzrostowa nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, co świadczy o dobrym zarządzaniu posiadanymi zasobami. Dzięki temu gmina może z roku na rok zwiększać środki własne przeznaczone na wydatki majątkowe, które stanowią podstawę rozwoju miasta – przekonywał Nowakowski.

Najistotniejszymi wydatkami bieżącymi w budżecie Miasta Płocka na 2016 rok będą wydatki na oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą, które wyniosą 285,7 mln. zł. Znaczącą pozycję w wydatkach stanowi również pomoc społeczna oraz polityka społeczna, na którą przeznaczono 90,4 mln. zł. Trzeci pod względem wydatków obszar to administracja publiczna, która kosztuje budżet miasta 61,7 mln. zł. Przychody miasta Płocka w 2016 roku wyniosą ponad 814 mln złotych, wydatki planowane są na kwotę prawie 848 mln.

Najważniejszą  zmianą jaka znajdzie się w autopoprawce do budżetu na 2016 rok, dotyczy przesunięć opłat z 2015 roku. Dodatkowo w autopoprawce znalazło się też 300 tys. zł na stadion Wisły Płock. 250 tys. zł zostanie przeznaczone na rozpoczęcie budowy nowego boiska treningowego, a 50 tys. na koncepcję nowego stadionu. W 2017 roku miasto planuje przeznaczyć 1 mln 700 zł na dokończenie budowy boiska. Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej wpisano 800 tys. zł na projekt nowego stadionu Wisły Płock.

Warto dodać, że jeszcze podczas grudniowej Sesji radni będą mogli zgłaszać wnioski o zmianie w uchwale budżetowej.