Ruszył nabór wniosków na rozwój płockich Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Do podziału 200 tys. zł

Po raz szósty płocki samorząd rozdysponuje 200 tysięcy złotych na rozwój rodzinnych ogrodów działkowych z terenu miasta. Działkowcy mogą je przeznaczyć na budowę lub modernizację infrastruktury służącej całej społeczności, m.in. placów zabaw, świetlic, alejek, wodociągów. Nabór wniosków ruszył dziś 8 maja i potrwa do 19 maja.

– Ogródki działkowe są zielonymi oazami w miejskiej przestrzeni. Są miejscem rekreacji i wypoczynku dla wielu mieszkańców. Chcemy, aby były ładne, bezpieczne i przyjazne użytkownikom, dlatego wspieramy rozwój przestrzeni wspólnych ROD, których mamy w Płocku aż dwadzieścia jeden – mówi prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Działki zajmują ponad 246 ha w naszym mieście.

Od początku uruchomienia programu wsparcia ROD, czyli od 2018 r. z budżetu miasta do 2022 r. przeznaczono blisko 797,5 tys. zł. Środki pomogły działkowcom wykonać przyłącze wody pitnej czy drenaż terenu, wymienić instalacje energetyczne i oświetlenie, ogrodzenia i furtki, wyremontować budynki administracyjno-biurowe i świetlice. Łącznie zrealizowane zostały 32 zadania służące poprawie komfortu użytkowania części wspólnych ogrodów.

Zasady przyznawania dotacji

– O środki mogą ubiegać się ROD zlokalizowane na terenie Płocka, które w ubiegłym roku nie otrzymały takiego dofinansowania (można je otrzymać raz na dwa lata). Wniosek o dotację może złożyć wyłącznie zarząd ogrodu działkowego lub osoby uprawnione do jego reprezentowania. Pieniądze są przeznaczone na rozwój wspólnych przestrzeni, a nie dla indywidualnych działkowców – zaznacza Marta Komorkowska, z biura prasowego ratusza. – Wysokość dotacji to maksymalnie 30 tys. zł., ale nie więcej niż 80 proc. poniesionych kosztów na zadanie, o którego dofinansowanie ubiega się ROD.

Nabór wniosków trwa od 8 do 19 maja. Należy je złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub wysłać do Urzędu Miasta Płocka pocztą. Szczegóły oraz wnioski znajdują się na stronie Dotacje dla działkowców – Urząd Miasta Płocka

Fot. Archiwum Dziennik Płocki.