Czarne punkty wodne, czyli całkowity zakaz kąpieli. W Płocku i powiecie płockim jest ich już siedem! [LISTA]

Kolejnych 7 niebezpiecznych miejsc trafiło na listę czarnych punktów wodnych. Tym samym na Mazowszu jest ich w sumie 123, w tym 7 z nich znajduje się w subregionie płockim. 

Z danych Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu wynika, że na terenie garnizonu mazowieckiego w 2022 roku utonęło 46 osób. Dla porównania – w 2021 r. było to 25 utonięć. W subregionie płockim w 2022 r. woda pochłonęła 5 ofiar.

Jedną z przyczyn utonięć jest wybieranie niestrzeżonych i nieznanych akwenów. Przed takimi miejscami ostrzegają czarno-żółte tablice. – Dzikie kąpieliska czy wyrobiska mogą wydawać się atrakcyjne, jednak są bardzo zdradliwe. Wątpliwości rozwiewają tablice ostrzegawcze, które są wyraźnym sygnałem, że tu nie należy się kąpać. I jest to rzetelna informacja o tym, że jest tu niebezpiecznie. Nie ignorujmy jej. Nie warto ryzykować zdrowia i życia – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Od 2009 r. samorząd województwa mazowieckiego we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu oraz Komendą Stołeczną Policji w Warszawie prowadzą akcję prewencyjną polegającą na oznaczaniu miejsc niebezpiecznych tzw. czarnymi punktami wodnymi. W tym roku, po raz pierwszy, w identyfikację miejsc szczególnie niebezpiecznych nad wodami na terenie Mazowsza zaangażowane zostały podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego.

To ratownicy wodni najlepiej znają miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do tragicznych zdarzeń nad wodą. Dzięki takiej współpracy zaktualizowany został wykaz czarnych punktów wodnych na 2023 r. Jak zaznacza Piotr Lisocki, wiceprezes ds. marketingowych Rejonowego Płockiego WOPR, bezpieczeństwo nad wodą to wciąż w Polsce istotny problem.

Porównując liczba utonięć i sytuacji niebezpiecznych w naszym kraju do krajów tzw. Europy Zachodniej wyraźnie widać, że w Polsce jest ich zdecydowanie więcej statystycznie. Głównymi powodami są m.in.: pływanie w miejscach niestrzeżonych przez ratowników wodnych, skakanie do wody nieznanej, wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Innymi przyczynami są – przecenianie własnych umiejętności pływackich i niedostateczna wydolność organizmu, pływanie po obfitym posiłku czy gwałtowne wskakiwanie do wody po intensywnym opalaniu.

Nowe czarne punkty wodne na Mazowszu

Płock – odcinek wzdłuż nabrzeża od Oddziału Żeglarsko Motorowodnego PTTK „Morka” w kierunku kompleksu konferencyjnego „Naftoremont” w Płocku (rzeka Wisła);
Gorzewo – (pow. gostyniński, gm. Gostynin) – Jezioro Białe, dzikie kąpielisko Klusek, działka 368/4;
Sochaczew – (pow. sochaczewski, gm. Sochaczew) – Rzeka Bzura, okolice starego młyna Kulisiewicza obok kładki na ul. Staszica;
Sochaczew – (pow. sochaczewski, gm. Sochaczew) – Rzeka Bzura, okolice starego młyna Kulisiewicza od ul. Gawłowskiej;
Warszawa – (pow. Warszawa, gm. Warszawa) – 510 km rzeki Wisły „Plaża Saska” na prawym brzegu;
Teodorów – (pow. ostrołęcki, gm. Rzekuń) – przeprawa promowa na rzece Narew (154 km);
Góra Kalwarii – (pow. piaseczyński, gm. Góra Kalwaria) – 475 km rzeki Wisły, strona lewa w rejonie dzikiej plaży przy przeprawie czołgowej.

Łącznie po aktualizacji na Mazowszu będą 123 miejsca oznaczone „Czarnymi punktami wodnymi”. Oznaczenie akwenu czarnym punktem jest tożsame z zakazem kąpieli.

Całkowity zakaz kąpieli w 7 miejscach na terenie Płocka i powiatu płockiego

Rzeka Wisła – odcinek wzdłuż nabrzeża od Oddziału Żeglarsko Motorowodnego PTTK „Morka” w kierunku kompleksu konferencyjnego „Naftoremont” w Płocku;
607 km Rzeki Wisły, Kępa Potocka (gm. Bodzanów, pow. płocki);
Jezioro Zdworskie (Ośrodek Wypoczynkowy Zacisze), Koszelówka (gm. Łąck, pow. płocki);
Jezioro Górskie (Plaża hotel „Rusałka”), Grabina (gm. Łąck, pow. płocki);
Jezioro Górskie, Nowe Rumunki (gm. Łąck, pow. płocki);
Jezioro Ciechomickie, Zaździerz (gm. Łąck, pow. płocki);
Jezioro Białe (dzikie kąpielisko Klusek), działka 368/4, Gorzewo (gm. Gostynin, pow. gostyniński).

Oprócz akcji oznakowywania najniebezpieczniejszych kąpielisk na Mazowszu, samorząd województwa od 2016 r. współpracuje również z organizacjami pozarządowymi w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”. W tym roku wsparcie trafiło do 13 organizacji (WOPR-y oraz jedna jednostka OSP), które łącznie otrzymały wsparcie w wysokości 1,4 mln zł. Dofinansowanie w kwocie 110 tys. zł trafi również do Rejonowego Płockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Płocku.

Fot. UMWM.