Pomoc dla kilkunastu tysięcy zwierząt. Mazowsze uruchomiło specjalny program dla schronisk

Ograniczanie bezdomności psów i kotów, akcje edukacyjne dla mieszkańców oraz pomoc schroniskom dla zwierząt to cele najnowszego autorskiego programu wsparcia realizowanego przez samorząd Mazowsza. W ramach inicjatywy „Mazowsze dla zwierząt 2023”, bo o niej mowa, do rozdysponowania są 3 mln zł. Trwa nabór wniosków.

Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii na Mazowszu działają obecnie 23 schroniska dla zwierząt. Pod ich opieką jest ponad 13 tys. zwierząt, z czego blisko 11 tys. to psy, a ponad 2,5 tys. – koty. Bezdomność psów i kotów to jeden z problemów współczesnego świata. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Odpowiedź jest prosta – nieodpowiedzialność, brak oznakowania zwierząt i niekontrolowane rozmnażanie. W efekcie wiele czworonogów zamiast towarzyszyć swojemu właścicielowi, spędza życie na ulicy lub w schronisku.

Samorząd Mazowsza postanowił pomóc. – Sytuacja jest trudna. Walka z bezdomnością zwierząt jest kosztowna i niezwykle trudna. Pula środków przeznaczonych na różnego rodzaju akcje zachęcające mieszkańców np. do czipowania zwierząt szybko się wyczerpuje. Nic dziwnego, bo w grę wchodzą setki zwierząt – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Program został skonstruowany tak, by gminy mogły prowadzić działania na kilku płaszczyznach. Z jednej strony mogą w ramach programu prowadzić akcje edukacyjne dla mieszkańców oraz przeprowadzać zabiegi sterylizacji i elektronicznego oznaczania zwierząt. Jest to ważne działanie, bo daje szanse na podniesienie świadomości mieszkańców, zwłaszcza terenów wiejskich, na jakie zagrożenia są narażone koty i psy zamieszkujące ich gospodarstwa. Z drugiej strony samorządy gminne mogą się ubiegać o wsparcie dla schronisk, które działają na ich terenie.

– Od lat staramy się zadbać o psy i koty wolno żyjące, działając na wielu płaszczyznach. Finansujemy zabiegi weterynaryjne w przypadku kotów, które także dokarmiamy, i którym ustawiamy w mieście specjalne domki. Prowadzimy szereg akcji edukacyjnych, które mają uświadomić naszym mieszkańcom, że posiadanie np. psa wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Finansujemy czipowanie psów i prowadzenie schroniska dla zwierząt. Na to ostanie wydajemy rocznie 2,2 mln zł. Ponosimy duże koszty, ale warto to robić, bo choćby tylko w ubiegłym roku mieliśmy w schronisku prawie 250 adopcji – mówi Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka.

Jakie wsparcie i dla kogo?

Na realizację programu „Mazowsza dla zwierząt 2023” samorząd województwa przeznaczył w sumie 3 mln zł. Z tej puli ponad 2,3 mln zł to środki na zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich. O to wsparcie mogą ubiegać się wszystkie mazowieckie gminy. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć również na czipowanie psów i kotów oraz akcje edukacyjne, takie jak pikniki, warsztaty i szkolenia czy też broszury i ulotki. Pomoc finansowa na realizację zabiegów i edukacji może wynieść do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć kwoty 20 tys. zł.

Krzysztof Izmajłowicz, prezes zarządu PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zwraca uwagę na fakt, że większość schronisk działających na terenie kraju boryka się obecnie ze wzrostem liczby trafiających do nich zwierząt, a to zwiększa koszty ich utrzymania. – Dlatego wsparcie schronisk jest obecnie bardzo istotne, żeby zachować jakość opieki na wysokim poziomie. Modernizacja infrastruktury jest niezwykle istotnym elementem zaproponowanego w programie Mazowsze dla zwierząt 2023 wsparcia. Bardzo cieszymy się z faktu, iż samorząd Mazowsza zaplanował działania wspierające w tym zakresie i bardzo za nie dziękujemy – podkreśla.

Kolejne 660 tys. zł samorząd województwa przeznacza na budowę, modernizację, a także remonty m.in. klatek, boksów, oświetlenia, ogrodzeń, monitoringu czy sieci wodociągowej i elektrycznej znajdujących się na terenie danego schroniska oraz zakup urządzeń potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania schronisk. Wsparcie z tej puli mazowieckie gminy mogą przeznaczyć na schroniska dla zwierząt znajdujące się w wykazie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. Beneficjenci mogą uzyskać wsparcie W tym przypadku dodatkowa pomoc finansowa dla gmin na schroniska może wynieść do 50% kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć kwoty 30 tys. zł.

– Cieszę się, że problem rosnącej bezdomności zwierząt został zauważony również przez samorząd Mazowsza. Zarówno programy edukacyjne, jak i te dotyczące kastracji i znakowania zwierząt właścicielskich przyniosą zamierzone efekty. Jest to oczywiście proces długofalowy, dlatego ważne jest, aby wszelkie programy wsparcia nie były jednorazowe. Dodatkowa pomoc finansowa dla schronisk również jest bardzo potrzebna. W dobie rosnących cen, warto pamiętać także o tych, których los zależy wyłącznie od nas ludzi – o bezdomnych zwierzętach – zauważa Marta Krasuska kierownik Schroniska dla zwierząt w Płocku.

Gdzie i jak składać wnioski?

Wnioski mogą składać wszystkie gminy z województwa mazowieckiego. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Mazovia.pl

Konferencja prasowa na temat realizacji programu „Mazowsza dla zwierząt 2023” odbyła się w piątek, 3 marca, w płockim Schronisku dla zwierząt. 

Źródło i fot: UMWM.