Pierwszy miesiąc „Rodzina 500+”. Urzędnicy podsumowują

Był to bardzo pracowity miesiąc dla urzędników, którzy odpowiadają w naszym województwie za program „Rodzina 500 plus”. W tym czasie złożono ponad 330 tysięcy wniosków, wypłacono 153 tysiące świadczeń, na łączną kwotę 78,8 mln zł. To stan realizacji programu „Rodzina 500 plus” w województwie mazowieckim. Rządowy program na Mazowszu objął wsparciem 129 tysięcy rodzin w ramach świadczeń powszechnych i 3401 dzieci w pieczy zastępczej.

Świadczenie wychowawcze
Do 10 maja 2016 r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przekazał ponad 263 mln zł dotacji na realizację programu. Wszystkie 314 gminy w województwie mazowieckim wydały decyzje i do końca maja powinny wypłacić świadczenia wychowawcze. Na Mazowszu gmina Jastrzębia jako pierwsza zrealizowała wszystkie wypłaty. Najwyższa kwota przekazywana jednej rodzinie to 6 tys. zł. W wojewódzkie mazowieckim uprawnionych do świadczenia wychowawczego jest 460 tys. dzieci. Najwięcej wniosków względem szacowanej liczby uprawnionych złożono w regionie warszawskim (87 proc.), siedleckim i płockim (po 61 proc.). Ponad 226 tys. wniosków (69,5 proc.) złożono w formie papierowej.

Piecza zastępcza
Do 16 maja złożono ponad 4 tys. wniosków (81,7 proc. uprawnionych do świadczenia) na dofinansowanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego. Mazowieckie powiaty, które zgłosiły zapotrzebowanie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymały całą kwotę potrzebną na wypłatę świadczeń. Łącznie z budżetu państwa przekazano ponad 3,8 mln zł. 24 mazowieckie powiaty wypłaciły dodatki wychowawcze za kwiecień, w tym 4 powiaty także za maj. Osiem powiatów nie wydało decyzji ws. dodatków wychowawczych, ale zadeklarowało, że zrealizują to zadanie do końca maja.

Od 1 kwietnia po województwie mazowieckim jeździ specjalnie oznakowany bus, a od 13 kwietnia dwa busy. Można w nim złożyć wniosek oraz uzyskać informacje na temat programu, w tym sposobu wypełnienia dokumentów. Do 17 maja bus stacjonował w 116 gminach. Ponadto odpowiedzi na wiele pytań można znaleźć na stronie internetowej urzędu pod banerem – Rodzina 500 plus. Poza podstawowymi informacjami publikowane są tam również aktualności. Mazowiecki Urząd Wojewódzki uruchomił także infolinię (22 695 71 22), która jest czynna w dni robocze, w godzinach 8.00-16.00. Najczęstsze trudności zgłaszane telefoniczne związane są m.in. z ustaleniem dochodu rodziny i wypełnieniem wniosku.