Wzmożone kontrole policji na drogach Płocka i powiatu

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego od piątku 30 marca do poniedziałku, 2 kwietnia, będą przeprowadzić akcję “Bezpieczny weekend – Wielkanoc 2018”.

W przeddzień zbliżających się Świąt Wielkanocnych spodziewany jest zwiększony ruch osób i pojazdów związany z przemieszczaniem się w celach spotkań rodzinnych, rekreacyjnych, czy też bezpośredniego uczestnictwa w uroczystościach religijnych co może przyczyni się do wzrostu zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dynamiczny wzrost liczby uczestników ruchu stwarza zagrożenie bezpieczeństwa osób korzystających z dróg. Skala zagrożenia wypadkami drogowymi na obszarze garnizonu mazowieckiego, zwłaszcza ze skutkiem śmiertelnym należy do największych w Polsce.

Do najczęstszych przyczyn powodujących tragedie na drogach należą przekraczanie dopuszczalnych prędkości i wykonywanie niedozwolonych manewrów. – Powyższe determinuje Policję i inne służby realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego do podjęcia zintensyfikowanych działań mających na celu zapewnienie należytego poziomu bezpieczeństwa kierującym i pieszym – tłumaczy Krzysztof Piasek, rzecznik prasowy KMP Płock. 

Policjanci dbając o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego będą prowadzili między innymi wzmożone kontrole prędkości i zintensyfikowane kontrole stanu trzeźwości. Funkcjonariusze będą również zwracać uwagę na wykroczenia popełniane przez kierujących wobec pieszych, zwłaszcza znajdujących się na przejściu dla pieszych. – Policjanci będą zdecydowanie reagować na wykroczenia popełniane przez niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych, a także na przestrzeganie przepisów kierujących motocyklami. Działania policjantów przede wszystkim ukierunkowane będą na daleko idącą  pomoc wszystkim uczestnikom ruchu drogowego w bezpiecznym dotarciu do celu i skutecznym eliminowaniu zachowań godzących w bezpieczeństwo na drogach – podkreśla Krzysztof Piasek.