Obchody wrześniowych rocznic w Płocku [PROGRAM]

W tym roku przypada 80 rocznica wybuchu II wojny światowej i agresji ZSRR na Polskę oraz 77 rocznica stracenia 13 Polaków. Płocki ratusz zaprasza mieszkańców do udziału w wydarzeniach patriotycznych.

Program uroczystości 

80. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

1 września – pl. Obrońców Warszawy

10:50 – zbiórka pocztów sztandarowych i pododdziałów
11:00 – złożenie kwiatów przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, Władysława Broniewskiego i obrońców Płocka przed bolszewikami w 1920 roku

Bazylika Katedralna
11:30 – msza święta w intencji Ojczyzny

Płyta Nieznanego Żołnierza
ok. 12:40 – rozpoczęcie uroczystości:
• hymn państwowy w wykonaniu Chóru „Minstrel”
• recytacja wierszy wykonana przez Harcerski Zespół Pieśni i Tańca “Dzieci Płocka”
• wystąpienie Prezydenta Miasta Płocka
• złożenie kwiatów

Amfiteatr
20:00 – spektakl „A jeśli jutro wybuchnie wojna…” – Stowarzyszenie Teatru Per Se

2 września
9:30 uroczystości przy kościele św. Stanisława Kostki. Uroczystości przygotuje Szkoła Podstawowa nr 14

Miejsca Pamięci Narodowej II Wojny Światowej
– apel i złożenie kwiatów przez szkoły – opiekunów Miejsc Pamięci Narodowej

3 września – Diecezja Płocka (Muzeum Diecezjalne)
17:00 – wykłady poświęcone tematyce zabytków z terenów Płocka zagrabionych w czasie II wojny światowej i ich odzyskanie po wojnie:
• Ks. Stefan Cegłowski – „Utracone i odzyskane zabytki skarbca katedralnego”
• Ks. Dariusz Majewski – „Losy archiwum i bibliotek w czasie okupacji niemieckiej”
• Monika Kuhnke – „Habent Sua Fata Manuscripta, historia trudnych powrotów biblii płockiej i pontyfikału płockiego do zbiorów bibliotek i Seminarium Duchownego w Płocku”

15 września – Radziwie ul. Krakówka (przy cmentarzu parafialnym)
14:20 – cmentarz parafialny – zaciągnięcie wart honorowych oraz wprowadzenie sztandarów
14:30 – uroczysta polowa msza święta w intencji poległych z udziałem wojska i pododdziałów historycznych oraz złożenie wieńców na mogile poległych żołnierzy polskich
15:30 – prezentacja pojazdów historycznych no polu bitwy, pokaz wyszkolenia kawaleryjskiego, pokaz artyleryjski
17:00 – rekonstrukcja walk w 1939 roku
18:00 – prezentacja oddziałów biorących udział w widowisku, zakończenie uroczystości.

80 Rocznica agresji ZSRR na Polskę

17 września 2019 roku – Dzień Sybiraka – Cmentarz Komunalny
11:00 – msza święta w kaplicy w intencji sybiraków i pomordowanych na Wschodzie
ok. 11:30 – obchody przy Memoriale Sybiraków i Płocczan Pomordowanych na Wschodzie

77 Rocznica stracenia 13 Polaków

18 września – Plac 13 Straconych
12:00 – złożenie kwiatów przy pomniku 13 straconych

Cmentarz Miejski przy Al. Kobylińskiego
13:00 – złożenie kwiatów przy mogile

Organizatorzy obchodów: Urząd Miasta Płocka, Hufiec ZHP Płock im. Obrońców Płocka 1920 roku, Dzieci Płocka. Harcerski Zespół Pieśni i Tańca im. Druha Wacława Milke, Chór Minstrel, I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Płocku, I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 4 Pułku Strzelców Konnych, pododdział konny Stowarzyszenia Jeździeckiego im. 4 Pułku Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej, Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich, Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Technicznych, Komenda Miejska Policji, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Straży Miejskiej w Płocku, Fundacja Wojskowości Polskiej.

Fot. UMP.