Niebawem rusza Krajowy Rejestr Zadłużonych, czyli kopalnia wiedzy o niewypłacalnych. Prawnik informuje…

Sąsiad, szwagier czy potencjalny kontrahent od 1 grudnia 2021 roku będzie miał możliwość sprawdzenia, czy ogłosiłeś upadłość konsumencką albo czy komornik umorzył egzekucję z uwagi na jej bezskuteczność?

Krajowy Rejestr Zadłużonych rozpocznie funkcjonowanie od 1 grudnia 2021 r. Ma być źródłem informacji o podmiotach niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością lub takich, wobec których bezskuteczna egzekucja została umorzona.

Czy jako dłużnik rozważasz złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Jeżeli tak, to jest to ostatnia chwila, aby Twoje dane nie widniały w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Krajowy Rejestr Zadłużonych ma działać w systemie teleinformatycznym. Rejestr będzie jawny. Zgodnie z ustawą, każdy będzie mógł zapoznać się z danymi ujawnionymi w Rejestrze oraz danymi objętymi treścią obwieszczeń za pośrednictwem Internetu. Rejestr będzie zawierał imię i nazwisko dłużnika, jego numer PESEL, wskazanie tytułu wykonawczego albo podstawy prawnej powstania należności, sygnaturę akt sprawy, rodzaj wierzytelności, datę ukończenia postępowania egzekucyjnego, datę spłaty całości wierzytelności w przypadku ich zgłoszenia przez organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Jak będzie można sprawdzić dłużnika w Krajowym Rejestrze Zadłużonych? W przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, w wyszukiwarkę rejestru należy wpisać numer PESEL, numeru NIP albo sygnatury sprawy, wybranego dłużnika.

Czy zatem sąsiad będzie mógł sprawdzić, czy ogłosiłeś upadłość konsumencką? Odpowiedź brzmi: Tak.

Na pytania odpowiadała: Ewelina Sarwińska-Przemyłska z Kancelarii Prawnej, która znajduje się w Płocku przy ul. Synagogalnej 4. Tel: 501874908, e-mail: ewelina.sarwinska@wp.pl.

Fot. Pixabay/Archiwum prywatne Ewelina Sarwińska.