Mnóstwo stanowisk do obsadzenia w Orlenie. Każdy może się zgłosić na prezesa, wiceprezesa oraz członków zarządu

Rada Nadzorcza Orlen ogłosiła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska: prezesa zarządu, wiceprezesów zarządu oraz członków zarządu. Zainteresowani kandydaci swoje zgłoszenia mogą składać do 1 marca do godz. 15.00, a rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami zaplanowano w terminie 11-15 marca – poinformował koncern.

Ogłoszenia opublikowane przez spółkę 14 lutego br. dotyczą wyboru na stanowiska prezesa, wiceprezesa ds. finansowych, wiceprezesa ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju, członka zarządu ds. Korporacyjnych, członka zarządu ds. Handlu Hurtowego i Logistyki, członka zarządu ds. Upstream, członka zarządu ds. Sprzedaży Detalicznej, członka zarządu ds. Produkcji oraz członka zarządu ds. Energetyki i Transformacji Energetycznej.

Rada Nadzorcza, ogłaszając postępowania kwalifikacyjne na stanowiska w zarządzie Orlen, podała warunki, jakie powinni spełniać kandydaci na poszczególne pozycje. W przypadku prezesa zarządu to m.in. co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, specjalistyczna wiedza o działalności spółki oraz doświadczenie w zakresie funkcji, do sprawowania której kandydat aplikuje, a także biegła znajomość języka angielskiego czy umiejętności organizatorskie.

Szczegółowe wymagania dla poszczególnych stanowisk, a także opis tego, w jaki sposób kandydaci powinni składać swoje aplikacje, są dostępne na stronie orlen.pl

Źródło i fot: Orlen.