Mieszkańcy kilku wsi mogą być dumni ze swoich sołtysów. Starostwo Powiatowe w Płocku nagrodziło najaktywniejszych!

Sołtysi są zazwyczaj pierwszymi osobami w swoich małych ojczyznach, do których zwracają się mieszkańcy, szukający rozwiązania problemu. Zawsze gotowi pomóc, zaangażowani, oddani swojej lokalnej społeczności. W środę, 8 marca, w przeddzień Dnia Sołtysa w Starostwie Powiatowym w Płocku uhonorowano najbardziej aktywnych i zaangażowanych w życie swoich miejscowości.

Na początku roku Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz ogłosił II edycję konkursu o tytuł „Sołtysa Roku” 2022. Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej. Kandydata z obszaru powiatu płockiego mogli zgłosić mieszkańcy sołectwa, rady sołeckie, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz przedstawiciele władzy samorządowej.

Jednocześnie trwał drugi konkurs: „Fundusz Sołecki – najciekawsza inicjatywa” – skierowany do wszystkich sołectw z terenu powiatu płockiego, które w 2022 roku realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny. Spośród nadesłanych kandydatur kapituła konkursu wybrała laureatów.

Laureaci „Sołtys Roku 2022”

Iwona Reszczyńska – sołectwo Gilino, gm. Bielsk
Mieczysław Eugeniusz Kozłowski – sołectwo Kozłowo, gm. Drobin
Krzysztof Sobczak – sołectwo Ciółkowo, gm. Radzanowo

Laureat konkursu „Fundusz Sołecki – najciekawsza inicjatywa”

Sołectwo Brochocin z sołtysem Grzegorzem Olendrzyńskim nagrodzone za przedsięwzięcie polegające na przebudowie wnętrza świetlicy wiejskiej oraz montażu monitoringu i alarmu obejmującego budynek świetlicy. Ponadto sołectwo, w miarę posiadanych środków, dokonuje bieżących napraw dróg.

Laureaci konkursu na „Sołtysa Roku” 2022 otrzymają nagrody rzeczowe o wartości 500 zł dla każdego laureata. Ponadto sołectwa, na terenie których funkcje pełnią laureaci wyłonieni w konkursie, otrzymają nagrody rzeczowe o wartości 2 000 zł dla każdego wyłonionego sołectwa. Z kolei sołectwo, które zostało laureatem konkursu „Fundusz Sołecki – najciekawsza inicjatywa”, otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 2 000 zł.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Płocku.
Fot. Pixabay.