Mazowsze wesprze działania ratowników wodnych

Cztery jednostki z Mazowsza, które na co dzień podejmują działania z zakresu ratownictwa wodnego otrzymają w sumie ponad 70 tys. zł. Wśród nich znajduje się również Rejonowe Płockie Wodne Pogotowie Ratunkowe. 

Środki te zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego nie tylko podczas akcji ratunkowych, w tym również podczas powodzi. We wtorek, 11 października, decyzję w tej sprawie podjął zarząd województwa mazowieckiego.

Na ogłoszony przez urząd marszałkowski drugi konkurs dla organizacji pozarządowych – „Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego” w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności” wpłynęły cztery zgłoszenia. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego wszystkie otrzymają wsparcie finansowe. W sumie na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 70 tys. zł. Środki pochodzą z budżetu Mazowsza.

Wsparcie finansowe trafi do:
— Środowiskowo-Lekarskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Radomiu – 21 tys. zł. Dzięki tym środkom jednostka zakupi ratowniczą łódź motorową z silnikiem. Będzie ona wykorzystywana zarówno do patrolowania akwenów wodnych jak i celów szkoleniowych;
— Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Radomiu – 20,9 tys. zł. Wsparcie zostanie przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczego, który będzie wykorzystywany do utrzymywania gotowości operacyjnej z zakresu ratownictwa wodnego, jak i gotowości sprzętu na obszarach wodnych trudno dostępnych dla ciężkiego sprzętu;
— Ochotniczej Straży Pożarnej – Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim. Na zakup specjalistycznego sprzętu jednostka otrzyma wsparcie w wysokości 21 tys. zł;
— Rejonowego Płockiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego – dofinansowanie do zakupu sprzętu wyniesie 8 tys. zł.

 

Fot. Grzegorz Lenkiewicz