Jak wyobrażasz sobie Płock za 20 lat? Ogłoszono konkurs, w którym najważniejsza jest wyobraźnia

Młodzieżowa Rada Miasta Płocka po raz drugi organizuje konkurs dla uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Temat pracy konkursowej brzmi: „Moja wizja Płocka za 20 lat. Płock jako miejsce atrakcyjne do życia”. W ubiegłym roku młodzieżowi radni zaprosili rówieśników do udziału w „Konkursie wiedzy o Płocku”, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.

– Młodzi ludzie chętnie sięgnęli do literatury dotyczącej historii naszego miasta, będącego niegdyś stolicą Polski, a także poszerzyli wiedzę na temat współczesnego Płocka. W tym roku postanowiliśmy wybiec w przyszłość i zapytać dzieci i młodzież, jak widzą stolicę Mazowsza za 20 lat. I tak narodził się konkurs „Płock – miasto przyszłości” – informuje Natalia Siedlich, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Płocka.

– Swoją wizję uczestnicy konkursu mogą przedstawić w formie pisemnej, literackiej, za pomocą prezentacji multimedialnej lub filmu. W ten sposób chcemy poznać odpowiedzi na pytanie, w jakim kierunku należy rozwijać Płock, by był miejscem atrakcyjnym zarówno do pracy, edukacji, jak i prowadzenia jak najbardziej dogodnego życia prywatnego. Postulaty zebrane na podstawie pracy uczniów płockich szkół przedstawimy panu prezydentowi oraz radnym miejskim – podkreśla Natalia Siedlich.

Prace będą rozpatrywane w dwóch grupach wiekowych. Pierwszą z nich stanowią dzieci z klas IV-VII szkół podstawowych, które swoją wizję mogą zaprezentować poprzez pracę plastyczną, dowolną formę pisemną lub prezentację multimedialną. W drugiej grupie rywalizować będzie młodzież z VIII klas podstawówki oraz ze szkół ponadpodstawowych, którzy do wyboru mają esej, prezentację, pracę plastyczna oraz film. Dokładne wytyczne dotyczące konkursowych form są opisane w regulaminie konkursu, który znajduje się na stronie Plock.eu.

Należy wypełnić formularz, który jest przygotowany w dwóch wersjach: dla uczestników niepełnoletnich i dla pełnoletnich. Termin nadsyłania prac upływa 26 listopada 2023 r.

Pozostała część artykułu znajduje się pod grafiką

Inicjatywa została objęta honorowym patronatem prezydenta miasta Płocka oraz honorowym patronatem marszałka województwa mazowieckiego.

Konkurs „Płock – miasto przyszłości” jest elementem zadania pod nazwą „Profesjonalizacja działań Młodzieżowej Rady Miasta Płocka”. Zadanie pn. „Profesjonalizacja działań Młodzieżowej Rady Miasta Płocka” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Źródło: Młodzieżowa Rada Miasta Płocka/ opr. UMP.