Wyjątkowa mogiła na płockim cmentarzu. Spoczywają w niej szczątki ponad 350 dzieci

Na cmentarzu w Alejach Kobylińskiego w Płocku znajduje się szczególny nagrobek. Spoczywają w nim szczątki ponad 350 dzieci. Na nagrobku można przeczytać epitafium – “Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię”. To Grób Dzieci Utraconych. 

Uroczystość pogrzebowa na płockim cmentarzu odbywa się raz w roku. Tegoroczny pogrzeb był jedenastym. Do wspólnej mogiły złożono szczątki 27 dzieci, które zmarły przed urodzeniem. Msza św., odbyła się w kaplicy pw. Najświętszego Serca Jezusa na płockim cmentarzu w Alejach Kobylińskiego. Przewodniczył jej biskup płocki Szymon Stułkowski, a koncelebrował ją między innymi ks. dr Wojciech Kućko, diecezjalny duszpasterz rodzin, dyrektor Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej w Płocku.

Pierwszy pogrzeb dzieci nienarodzonych odbył się w Płocku 16 czerwca 2013 roku. Na stronie katedry płockiej Ks. Jarosław Kamiński, diecezjalny Duszpasterz Rodzin wyjaśnia, że “śmierć dziecka, które zmarło, zanim zdążyło się narodzić to problem dotykający wiele małżeństw. Nowelizacja ustawy o cmentarzach i grzebaniu zmarłych z dn. 20 stycznia 2007 r., podpisana przez Ministra Zdrowia, umożliwiła rodzicom pogrzebanie każdego utraconego dziecka, niezależnie od momentu nastąpienia śmierci. Do celów pochówku wystarczy specjalna Karta wystawiona przez lekarza, na podstawie której, odbierając za pośrednictwem firmy pogrzebowej ciało dziecka ze szpitala i zgłaszając się do księdza w parafii, można odprawić pełny pogrzeb katolicki”. Dalej duchowny pisze, że “niestety z różnych przyczyn – najczęściej z niewiedzy – wielu rodziców tego nie czyni”.

Organizatorem pochówku dzieci nienarodzonych do zbiorowej mogiły jest Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej. – Doczesne szczątki zmarłych Dzieci, po które nikt się nie zgłosił do płockich szpitali, zostaną pochowane we wspólnym grobowcu, który powstał na cmentarzu katolickim przy ul. Kobylińskiego (część zabytkowa) – zaznaczył duchowny w informacji z 2013 roku, czyli przed pierwszym zbiorowym pogrzebem.

Warto podkreślić, że w organizacji uroczystości pogrzebowych pomaga wiele instytucji. Jak czytamy na stronie Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Płockiej są to m.in. dyrekcje obydwu płockich szpitali, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, Zakład Pogrzebowy Stanisław Frydrysiak, zarząd Cmentarzy przy ul. Kobylińskiego, Parafia Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja w Płocku, wydział do spraw Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej czy Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

Informacje o procedurach związanych z niekorzystnym zakończeniem ciąży przygotowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie umieszczone są na naszej stronie internetowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku w zakładce Dla Pacjenta.

Dodatkowo placówka wyjaśnia, że “każdy rodzic martwego dziecka ma prawo do jego pochówku. W przypadku, kiedy możliwe jest określenie płci, wówczas szpital wystawia akt zgonu. Jeśli jest to niemożliwe, rodzice są informowani o możliwości wykonania badań genetycznych, ale są one nierefundowane przez NFZ”.  Szpital informuje jednocześnie, że “szczątki martwych dzieci, które rodzice pozostawiają w szpitalu są zabezpieczone w Zakładzie Patomorfologii i składane podczas zbiorowego pochówku we wspólnej mogile – Grobie Dzieci Utraconych na cmentarzu przy ul. Kobylińskiego”. 

W Grobie Dzieci Utraconych w Płocku 12 października 2023 roku pochowano szczątki 22 dzieci z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku oraz 5 ze Szpitala św. Trójcy. Od 2013 r. pochowano tu ponad 350 dzieci.

Fot. Diecezja Płocka