Inwestycje, bez których miasto by nie funkcjonowało. Wodociągi Płockie ukończyły przepompownię „Andoria” [FOTO]

Są inwestycje, których praktycznie nie widać na pierwszy rzut oka, a pochłaniają ogromne pieniądze. Jak słusznie zauważył prezydent Płocka, Andrzej Nowakowski: „są jednak niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miasta”. W grudniu 2022 roku Wodociągi Płockie zrealizowały jedno z takich przedsięwzięć. Spółka przebudowała przepompownię „Andoria”.

– Inwestycja polegała na zaprojektowaniu i budowie tłoczni ścieków jako alternatywnego rozwiązania dla istniejącej przepompowni – wyjaśnia Andrzej Wiśniewski, prezes Wodociągów Płockich. – Obok optymalizacji procesu, miało na celu zwiększenie bezpieczeństwa odbioru ścieków z rozwojowych terenów osiedli Borowiczki, Borowiczki Pieńki, Imielnica, a także miejscowości Gulczewo – wylicza.

Prezes spółki zaznacza, że obiekt wybudowano z wykorzystaniem najnowszych technologii i jest jednym z największych tego typu obiektów w Polsce. Tłoczy średnio około 850 m3/dobę na wysokość około 50 m. Co bardzo istotne, w przeciwieństwie do przepompowni tłocznia jest bezpośrednio połączona z kolektorami ściekowymi, jest urządzeniem szczelnym, nie wywołuje żadnych odorów.

W ramach inwestycji zrealizowano: budowę obiektu, w którym znajduje się agregat prądotwórczy, wymianę wyeksploatowanych urządzeń na nowoczesne wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie konstrukcji, technologii, elektroenergetyki, automatyki, sterowania oraz wyposażenia, zlikwidowano zbędne elementy istniejącej przepompowni ścieków – wyliczają Wodociągi Płockie. Spółka podkreśla, że to „wszystko dla zoptymalizowania zużycia energii, poprawy bezpieczeństwa użytkowania obiektu oraz stworzenia rezerw wraz z dostosowaniem go do obowiązujących przepisów”.

Koszt inwestycji to prawie 4 mln zł, z których 2 mln zł pochodziło z dotacji pozyskanej z Unii Europejskiej.

Fot. Wodociągi Płockie.