Okazja czyni złodzieja…
… O prawdziwości tego porzekadła przekonał się właściciel term grzewczych pozostawionych na korytarzu w piwnicy na czas remontu. Niestety termy zniknęły. Ich wartość właściciel wycenił...