100 lat temu w Trzepowie, dziś w Płocku. Jubileusz Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej [FOTO]

Jubileusz 100-lecia istnienia Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku był okazją, aby nie tylko podziękować wszystkim, którzy zapracowali przez te lata na prestiż placówki, ale także do zjazdu absolwentów, którzy opuścili mury placówki wiele lat temu. Były zatem wspomnienia, łzy wzruszenia, a wieczorem wspólna zabawa.

Historia tej szkoły zaczyna się w podpłockim Trzepowie 100 lat temu. Uczyliście się w niej? Prośba do absolwentów

W piątek, 2 czerwca, uroczystości rocznicowe placówki rozpoczęły się od mszy św. w bazylice katedralnej w Płocku. Absolwenci i zaproszeni goście udali się następnie do siedziby szkoły, która obecnie mieści się w Płocku przy ul. Kutnowskiej. Warto o tym wspomnieć, ponieważ 100 lat temu placówka znajdowała się w zupełnie innym miejscu.

A mianowicie w Trzepowie w gminie Stara Biała, w dworku z 1925 roku. – Tamten klimat jest nie do odtworzenia – wspominała pani Ewa, która ukończyła szkołę w 1985 roku. – Oczywiście tu jest [mowa o nowej siedzibie przy ul. Kutnowskiej w Płocku – przyp. red] przestronniej, nowocześniej, ale tam… – uśmiechała się z rozrzewnieniem.

Po dojechaniu z katedry na miejscu witano wszystkich prezentami, którymi były albumy z historią szkoły, ozdobione bogatą galerią zdjęć. Stanowiło to doskonałą atrakcję, szczególnie dla absolwentów. Wszyscy z zapartym tchem szukali siebie lub swoich wychowawców i nauczycieli. Kolejnym punktem programu było odsłonięcie pamiątkowej tablicy, która znajduje się w budynku szkoły. Uroczystego odsłonięcia dokonali m.in. wicestarosta Iwona Sierocka, przewodniczący Rady Powiatu Płockiego Lech Dąbrowski oraz dyrektor szkoły Jacek Kłosiński. 

Następnie zaproszono wszystkich na Galę jubileuszową. Były zatem ciepłe słowa życzeń i podziękowań. Odznaczenie Pro Masovia otrzymał obecny dyrektor placówki Jacek Kłosiński. Szkoła otrzymała również dyplom od marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika. Wzruszającym punktem programu były podziękowania dla byłych dyrektorów placówki oraz nauczycieli. Jak na tego typu uroczystości przystało, nie zabrakło programu artystycznego, a ten był niezwykle bogaty.

W tym czasie na szkolnych korytarzach i przed budynkiem szkoły trwały… poszukiwania kolegów i koleżanek sprzed lat. – Niektórych zupełnie nie kojarzę – mówił nam pan Paweł, który ukończył szkołę w 1986 roku. – Chociaż rocznikami, po wyglądzie, jesteśmy z tych samych lat – śmiał się. – Spotkałem koleżankę i kolegę, zaraz idziemy na kawę – dodał.

Niezwykle wzruszające było spotkanie z Mieczysławem Sobczakiem, który przez wiele lat uczył w szkole matematyki. Absolwenci nie ukrywali swojej radości, niektórzy ocierali łezki, które napływały do oczu. – Panie profesorze poznaje mnie pan? A mnie? Pamięta pan, jak… – co chwila podchodzili kolejni byli uczniowie nauczyciela i dopytywali, witali z ogromną radością. – Ciebie kojarzę, ciebie nie – odpowiadał Mieczysław Sobczak wyraźnie wzruszony ciepłym przyjęciem. 

Obchody jubileuszowe miały jednak swój ciąg dalszy. Otóż od godz. 18:00 rozpoczął się Piknik Absolwentów. Na terenie jednego z zajazdu w Górach pod Płockiem impreza zgromadziła ponad dwieście osób. Byli uczniowie wspominali szkolne czasy przy pysznym jedzeniu oraz dobrej muzyce.

Uroczystość 100-lecia istnienia szkoły honorowym patronem objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Starosta Płocki Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz.

Fot. Starostwo Powiatowe w Płocku oraz Dziennik Płocki.