Historia tej szkoły zaczyna się w podpłockim Trzepowie 100 lat temu. Uczyliście się w niej? Prośba do absolwentów

Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku serdecznie zaprasza wszystkich absolwentów do wzięcia udziału w 100-leciu istnienia placówki. Uroczystości odbędą się w piątek 2 czerwca 2023 roku.

“Liczymy na Państwa obecność w tym dniu, który będzie okazją do osobistych spotkań koleżanek i kolegów ze szkolnej ławy, nauczycieli oraz wspomnień, refleksji i wzruszeń. Mamy nadzieję, że spotkamy się w licznym gronie, aby wspólnie uczcić tak ważne święto” – w imieniu organizatorów zaprasza Jacek Kłosiński, dyrektor Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej.

W zaproszeniu podano również program uroczystości. 100-lecie szkoły rozpocznie się mszą w płockiej katedrze, następnie zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa w budynku szkoły. Kolejnym punktem w programie jest uroczysta gala. Między godz. 14:00, a 17:00 organizatorzy przewidzieli “Czas na wspomnienia – spotkanie po latach”. Od godz. 18:00 rozpocznie się Piknik Absolwentów – w tym przypadku – organizatorzy zaznaczają, że koszt uczestnictwa i miejsce Pikniku będzie podane wkrótce.

W piątek, 2 czerwca, jest doskonałą okazją do organizacji Zjazdu Absolwentów. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich, którzy przez te wszystkie lata uczyli się w murach szkoły. Aby wziąć udział w tym bardzo ważnym wydarzeniu należy zgłosić się, korzystając z numeru tel. 24 268 72 74 lub e-mail: zsrberg@poczta.onet.pl

Uroczystość 100-lecia istnienia szkoły honorowym patronem objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Płocki Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz.

Historia szkoły w ‘pigułce’…

Warto też sięgnąć do bogatej historii, zapisywanej przez kolejne pokolenia od 100 lat istnienia placówki. W 1923 roku była to Powiatowa Szkoła Rolnicza Żeńska w Trzepowie. Działa pod egidą Ministerstwa Rolnictwa, a o jej powstaniu zdecydowano na posiedzeniu Sejmiku Płockiego w 1923 roku. Placówka otrzymała 17 hektarów ziemi z gruntów byłego folwarku w Trzepowie oraz stare zabudowania. Organizacją szkoły zajęli się jej patroni – małżonkowie Leokadia i Stanisław Bergerowie. “Z założenia wychowanki po ukończeniu nauki miały samodzielnie prowadzić własne gospodarstwa, dlatego w programie nauczania były takie działy jak hodowla zwierząt, uprawa roślin, gospodarstwo domowe oraz przedmioty ogólnokształcące” – czytamy w książce wydanej na 80-lecie szkoły autorstwa Anieli Bagińskiej, która wiele lat pełniła funkcję wicedyrektorki szkoły.

Okres okupacji to przerwa w działaniu szkoły. W budynku mieścił się niemiecki szpital wojskowy. W 1945 roku placówka rozpoczęła na nowo swoją działalność. Najpierw dziewczęta uczyły się w Gimnazjum Rolniczym Żeńskim, a później w Technikum Rolniczo- Gospodarczym. W 1948 roku powstało 4-letnie Technikum Rolnicze Żeńskie przekształcone cztery lata później na Państwowe Technikum Rolnicze. Pierwszą maturę uczennice zdawały tam w 1952 roku. W 1977 r. decyzją Ministerstwa Rolnictwa powołano Zespół Szkół Rolniczych.

Historycznym dla szkoły był rok 1984, wówczas szkole nadano imię Leokadii Bergerowej. Szkoła miała swoją siedzibę w Trzepowie kiedy to darczyńca – obywatel Niemiec – Aleksander Moksel zdecydował o ufundowaniu szkoły dla społeczności Płocka. Władze wojewódzkie podjęły decyzję, że będzie to zupełnie nowy obiekt z lokalizacją w Górach koło Płocka. 28 kwietnia 1989 roku wmurowano akt erekcyjny pod budowę nowej szkoły. Nowy obiekt oddano do użytku w 1998 r. A od 2002 roku szkoła nosi nazwę Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej.

Fot. Archiwum szkoły/ Tomasz Gajewski (blog – Wycieczki z pasją).