Zwisające sople to ogromne zagrożenie

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych UMP przypomina o potrzebie wzmożonych działań związanych z monitorowaniem i usuwaniem śniegu z pokryć dachowych. Obciążone dachy stanowią zagrożenie nie tylko dla osób znajdujących się w budynkach, ale także przypadkowych przechodniów.

Przypominamy również, że utrzymanie obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym, w tym usuwanie z nich śniegu oraz sopli, należy do obowiązków właścicieli lub zarządców budynków. Apelujemy o podjęcie stosownych działań zmierzających do wyeliminowania zagrożeń wywoływanych zaleganiem śniegu i sopli na budynkach.

Apelujemy także do pieszych o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na występujace nawisy śnieżne i sople, które mogą stanowić zagrożenie.