Związkowe władze w Płocku

W czwartek 23 i piątek 24 października w Płocku odbędzie się dwudniowe posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Władze związku mają przyjąć oficjalne stanowisko w sprawie wyborów parlamentarnych.

 

Płockie posiedzenie KK poświęcone będzie przede wszystkim sprawom wewnątrzzwiązkowym. W programie znalazło się również złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Konstytucją, Konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz z ustawą o związkach zawodowych. Jak poinformowała nas Wioletta Kulpa z płockiej Solidarności, Komisja Krajowa zajmie się również wypracowaniem stanowiska w sprawie wyborów parlamentarnych.

Organizatorzy płockich obrad, które odbywać się będą w hotelu Best Western Petropol, planują również zorganizowanie konferencji prasowej, w której udział wezmą przewodniczący KK NSZZ Solidarność Piotr Duda i przewodniczący Regionu Płockiego Jerzym Obrębskim. Podczas konferencji podsumowana zostanie Społeczna kampania „Sprawdzam Polityka”, prowadzona przez Solidarność przed wyborami do Parlamentu.