Zabytkowy budynek sierpeckiego ratusza odzyska swój blask. Obiekt przejdzie kompleksowy remont

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu szykuje jeszcze ciekawszą ofertę kulturalno-edukacyjną dla mieszkańców i turystów. Odnowiony zostanie zabytkowy XIX-wieczny budynek sierpeckiego ratusza. Całkowita wartość projektu to ponad 3,9 mln zł. Z tego ponad 817 tys. zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz Jan Rzeszotarski, dyrektor muzeum. 

Unia Europejska wspiera ochronę dziedzictwa kulturowego na Mazowszu. Dzięki temu zarówno starsi, jak i młodsi mieszkańcy mają łatwiejszy dostęp do wiedzy o historii, warunkach społecznych, gospodarczych i zwyczajach poprzednich pokoleń. I tak będzie w przypadku zabytkowego budynku Ratusza w Sierpcu, który dzięki funduszom europejskim zyska zupełnie nowy wymiar. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu przeprowadzi kompleksową modernizację i adaptację obiektu na cele kulturalno-edukacyjne. Zaplanowane prace zakładają przywrócenie pierwotnego układu wnętrz XIX-wiecznej siedziby władz miejskich, a także odtworzenie pomieszczeń.

– Miejsce to stanie się przestrzenią do organizacji wystaw, wykładów, spotkań, czy zajęć związanych z historią Mazowsza. W budynku powstanie sala edukacyjna wyposażona w ekran multimedialny, monitory dotykowe, a także profesjonalne nagłośnienie – wyjaśnia Marta Milewska, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. – Nowoczesna instalacja klimatyzacyjna pozwoli na zapewnienie stałej temperatury i wilgotności pomieszczeń, aby chronić cenne eksponaty. Odpowiednie oświetlenie ułatwi z kolei oglądanie prezentowanych dzieł dodaje. Milewska podkreśla, że wszystko to pozwoli na uatrakcyjnienie oferty dla mieszańców i turystów.

Budynek sierpeckiego ratusza wybudowano w latach 1837 – 41 z przeznaczeniem na siedzibę władz miejskich. Przez 137 lat pełnił swoją funkcję. Mieściła się tu Kasa Miejska, gabinet i mieszkanie burmistrza, posterunek policji, a w podziemiach – tymczasowy areszt. W 1971 r. na potrzeby nowo powstałej placówki muzealnej przeznaczono dwie sale. W 1979 r. władze miejskie aktem własności przekazały Muzeum cały budynek. Pomieszczenia zaadaptowano na sale ekspozycyjne, bibliotekę i salę oświatową. W 1997r. wymieniono stary zegar i uruchomiono nowy, a witając 2000 r. mieszkańcy miasta po raz pierwszy usłyszeli nowy hejnał skomponowany przez Bogusława Klimsę.

Fot. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.