Wielkie święto dla pensjonariuszy i pracowników. DPS w Brwilnie istnieje już 60 lat [FOTO]

Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie powstał w 1963 roku. Pensjonariuszami są osoby dorosłe – niepełnosprawne intelektualnie. Dom jest jednostką organizacyjną powiatu płockiego i – razem z pięcioma pozostałymi DPS-ami – stanowi bardzo dobrze funkcjonującą i zarządzaną sieć tego typu placówek w powiecie. W brwileńskiej placówce świętowano właśnie 60-lecie jej istnienia.

“Antoniówka” w Brwilnie gdzie swoją siedzibę ma DPS, jest jednym z najpiękniejszych obiektów Ziemi Płockiej. Niezaprzeczalnego uroku temu miejscu dodaje przepiękne położenie, mieszkańcy mają do dyspozycji naprawdę duży teren. W tak pięknych okolicznościach przyrody, w ciepły, jeszcze letni dzień, DPS w Brwilnie świętował w poniedziałek, 18 września, swoje 60. urodziny.

Na uroczystości zjawiło się mnóstwo gości, wśród nich m.in.: wicemarszałek Sejmu RP Piotr Zgorzelski, proboszcz Parafii Katedralnej pw. św. Zygmunta w Płocku ks. kan. Stefan Cegłowski, starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz, wicestarosta Iwona Sierocka, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Płocku Ewa Kowalak, radni Powiatu Płockiego Marta Michalak, Małgorzata Purcelewska, Marlena Mazurska, Maciej Jabłoński, wójt Gminy Stara Biała Sławomir Wawrzyński, przedstawicielka marszałka województwa mazowieckiego Anna Derlukiewicz, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku Małgorzata Lewandowska i wielu innych.

Jesteśmy tutaj rodziną…

– Dziś obchodzimy 60-lecie Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie, dzień rodziny i integracji pracowników oraz osób niepełnosprawnych. My wszyscy tutaj jesteśmy właśnie rodziną, która pomaga naszym niepełnosprawnym mieszkańcom. Jesteśmy mamą, tatą, ciocią, wujkiem i tak się do siebie zwracamy. A największym prezentem dla nas są nasi goście, którzy na bieżąco, na co dzień wspierają naszą działalność – mówiła, witając przybyłych, dyrektor Joanna Maria Siemiątkowska.

Słowa o rodzinie w DPS-ie potwierdził wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. – Wystarczyło przejść krótki odcinek, z parkingu do miejsca uroczystości, żeby przekonać się, że panuje tutaj prawdziwie rodzinna atmosfera – powiedział. Podkreślił, że ci, którzy pracują w DPS-ie w Brwilnie, muszą to robić z powołania i z poczucia misji, ponieważ taka relacja z mieszkańcami nie byłaby bez tego możliwa.

– Dzisiejszy jubileusz jest dobrą okazją do podziękowań i gratulacji. Ale chciałbym w szczególny sposób wyróżnić osoby, które pracują tutaj najdłużej – kontynuował wicemarszałek Piotr Zgorzelski, po czym poprosił na scenę Hannę Anioł (35 lat stażu pracy) i Andrzeja Lisowskiego (50 lat pracy), wręczając im Medale Sejmu RP.

Anna Derlukiewicz przekazała życzenia od marszałka Mazowsza Adama Struzika, który uhonorował DPS w Brwilnie medalem „Pro Masovia”.

Dobro zawsze zwycięży…

Starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz również podkreślił, że to święto całej wspólnoty związanej z DPS-em w Brwilnie. – Pomoc społeczna w naszym samorządzie zajmuje szczególne miejsce. To Wy, pracownicy i mieszkańcy, tworzycie wspaniałą, piękną rodzinę osób, które się o siebie troszczą i dbają. Może niektórym ludziom zależałoby na uderzeniu w tę wspólnotę poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, ale mocno wierzę, że dobro zawsze zwycięży! – powiedział starosta, wręczając na ręce dyrekcji DPS-u, wspólnie z wicestarostą Iwoną Sierocką, kwiaty i upominek.

Swoim pięknym głosem i wykonaniem pieśni o Polsce zachwyciła przybyłych Natalia Zubarewa – Polka z Żytomierza, która opuściła Ukrainę po napaści Rosji na ten kraj. Pani Natalia pracuje jako wolontariuszka w DPS-ie w Brwilnie, zapewniając mieszkańcom zajęcia artystyczne, w tym m.in. teatralne. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski oraz starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz uhonorowali Natalię za zasługi na rzecz krzewienia polskości w Ukrainie. Ale to niejedyne wyróżnienie. Natalia Zubarewa otrzymała również odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podczas uroczystości jubileuszowych nie zabrakło wspaniałego tortu, gier i zabaw integracyjnych, występów artystycznych i pysznego poczęstunku.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Płocku
Fot. Starostwo Powiatowe w Płocku.