Wgląd w nagrania monitoringu miejskiego. Dla kogo?

– Wielokrotnie płocczanie zwracają się do straży miejskiej o udostępnienie materiału z monitoringu. Zgodnie z przepisami nie możemy, tego zrobić. Ludzie się oburzają, jak tłumaczymy powody odmowy – mówi Jolanta Głowacka, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Płocku.

Nagrania z monitoringu mogą być udostępnione na zasadach regulujących postępowania dowodowe w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, to jest: policji, sądom, prokuraturze oraz innym organom ochrony bezpieczeństwa państwa. – Można jednak, w uzasadnionym przypadku, przyjść osobiście lub zadzwonić do naczelnika Wydziału Kierowania i Logistyki Straży Miejskiej pod numer tel. 24 364 70 40 z prośbą o sprawdzenie, czy interesujący nas moment popełnienia na naszą szkodę przestępstwa lub wykroczenia został zarejestrowany – wyjaśnia Głowacka. 

Dodaje, że jeżeli zdarzenie zostało zarejestrowane od razu strażnicy miejscy informują o tym fakcie zainteresowaną osobę i na jej pisemną prośbę zabezpieczają na płycie materiał. – Informujemy także zainteresowanego, że w momencie zgłaszania swojej szkody np. na policję powinien zaznaczyć, iż Straż Miejska zabezpieczyła materiał filmowy z tego zdarzenia. Następnie na pisemny wniosek uprawnionej instytucji, która prowadzić będzie postępowanie przekazujemy zabezpieczony wcześniej materiał. Zabezpieczenie i nagranie materiału jest bezpłatne. Nagrania z kamer monitoringu archiwizowane są tylko przez 30 dni – podkreśla rzecznik prasowy SM. 

Przypominamy, że monitoring wizyjny jest ważnym elementem systemu bezpieczeństwa miasta. Kamery są wykorzystywane nie tylko do bieżącego monitorowania zagrożeń i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń, ale również spełniają inne funkcje:

– działają prewencyjne i odstraszają potencjalnych przestępców od popełnienia niektórych przestępstw i wykroczeń,
– ułatwiają służbom mundurowym skuteczne działanie polegające na ustalaniu sprawców, osób poszukiwanych, itd., poprzez dostęp do zarejestrowanego materiału z kamer,
– stanowią efektywne narzędzie operacyjnego wsparcia działania służb i optymalnego dysponowania zasobów w zależności od rodzaju zdarzeń, pozwalając na szybsze usunięcie ich skutków i ograniczenie strat,
– pozwalają na sprawne zarządzanie bezpieczeństwem miasta w wielu aspektach m.in., transportu publicznego, wprowadzania ograniczeń w ruchu, działania infrastruktury miejskiej, itp., w tym szczególnie podczas zgromadzeń publicznych i imprez masowych oraz sytuacji kryzysowych.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o strażach gminnych straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy zastosowaniu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych. Straże mogą stosować monitoring, gdy jest to niezbędne do wykonywania zadań ustawowych (np. ochrona obiektów komunalnych). A także w celu: utrwalenia dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia; przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych; ochrony urządzeń użyteczności publicznej.