Ważne wydarzenia, a jedno wręcz historyczne. Przypomniał o nich starosta. 44. Sesja Rady Powiatu Płockiego

Podczas lutowej sesji Rady Powiatu Płockiego podsumowano działalność Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Starosta płocki, Sylwester Ziemkiewicz uzupełniając sprawozdanie, zwrócił uwagę na kilka ważnych wydarzeń, które odbyły się w ostatnim czasie. Były to wydarzenia bardzo ważne, a jedno wręcz historyczne.

Starosta podziękował wszystkim osobom, które brały czynny udział w 31. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Organizatorzy wszystkich zdarzeń, imprez, licytacji jakie odbyły się na terenie Powiatu Płockiego, wraz z mieszkańcami, którzy wsparli zbiórki, pokazali swoje wielkie serca. Dzięki zaangażowaniu sztabów i hojności mieszkańców gmin powiatu w tym roku zebrano rekordową kwotę – ponad 660 tysięcy zł.

Kolejnym ważnym wydarzeniem, które przypomniał Sylwester Ziemkiewicz, były powiatowe obchody 160. Rocznicy Powstania Styczniowego. Starosta zaznaczył, że Ziemia Płocka była świadkiem wielu ważnych bitew. Uroczyste obchody rocznicowe odbyły się w auli Muzeum Mazowieckiego w Płocku na dzień przed 160. rocznicą bitwy pod Słominem, do której doszło 28 stycznia 1863 r. Była to jedna z pierwszych potyczek Powstania Styczniowego, które wybuchło 22 stycznia 1863 roku.

Między sesjami Rady Powiatu odbył się również konwent samorządowców. Tym razem konwent poświęcono funduszom unijnym dla Mazowsza, budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz strategii Powiatu Płockiego na najbliższe lata.

Ważnym wydarzeniem, wręcz historycznym, było podpisanie porozumienia międzygminnego, określającego zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa “Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”. Porozumienie podpisano 31 stycznia w Urzędzie Miasta Płocka. Sygnatariuszami podpisanego dokumentu jest 26 samorządów.

Bardzo ważne spotkanie odbyło się 1 lutego w Starostwie Powiatowym w Płocku, podczas którego rozmawiano o dużej inwestycji, jaką jest rozbudowa części instalacji na terenie PKN Orlen. Udział w nim wzięli przedstawiciele wszystkich służb oraz przedstawiciele wykonawcy inwestycji. Starosta płocki zapewnił, że nie było to ostatnie tego typu spotkanie. W połowie marca wraz z przewodniczącym rady Lechem Dąbrowskim, spotkają się u wojewody mazowieckiego, a następnie planowane jest kolejne spotkanie z przedstawicielami wykonawcy, by przedyskutować bieżącą sytuacje.

Ponadto podczas 44. Sesji Rady Powiatu podjęto uchwały dotyczące: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego, zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2023 uchwalonego uchwałą nr 401/XLII/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku, udzielenia pomocy finansowej Ochotniczym Strażom Pożarnym z Sędka i Rogozina oraz zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez Powiat Płocki.

XLIV Sesja Rady Powiatu odbyła się w środę, 22 lutego.

Źródło i fot: Starostwo Powiatowe w Płocku.