W Płocku będzie kolejne rondo

Rygor natychmiastowej wykonalności otrzymała decyzja wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego dotycząca zezwolenia na budowę kolejnego etapu obwodnicy Płocka.

ZRID czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej tym razem dotyczy skrzyżowania ulic Zglenickiego i Dobrzyńskiej, będącej częścią drogi wojewódzkiej nr 559. Skrzyżowanie to jest niezwykle istotne dla dojazdu do terenów zajmowanych przez Zakład Produkcyjny Polskiego Koncernu Naftowego Orlen i części jego spółek oraz do Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, a także do tras tranzytowych wschód-zachód. Rondo, które ma powstać w tym miejscu, na pewno zwiększy bezpieczeństwo. Nie tylko kierowców, ale również niechronionych uczestników ruchu drogowego czyli pieszych i rowerzystów.

Zgodnie z projektem na skrzyżowaniu ulic Dobrzyńskiej i Zglenickiego powstaną nowe chodniki i dwukierunkowe ścieżki rowerowe, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. W planach jest także modernizacja zjazdów do posesji, wodociągu oraz sieci energetycznej i teletechnicznej.