Uroczyście, chociaż bez zadęcia

„Jak urządzić jubileusz, aby nie zanudzić gości” – takie szkolenie z powodzeniem mogłoby zorganizować Centrum Edukacji Grupa Orlen.

Chętnych na pewno by nie brakowało. Szczególnie wśród gości imprezy zorganizowanej w Teatrze Dramatycznym z okazji 15-lecia CEGO. To była doskonale zorganizowana impreza, poprowadzona w imponującym wręcz tempie, bez zbędnych dłużyzn. Historię Centrum Edukacji Grupa Orlen przedstawili prezes Tadeusz Rutkowski i przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Kisielewski.
Prezentacja była szybka, zwarta, okraszona materiałami audiowizualnymi. Później nadszedł czas na przemówienia Bardzo Ważnych Osób. Na szczęście każda z nich dostosowała się do konwencji, dzięki czemu i tym razem udało się nie zanudzić słuchaczy. Były okolicznościowe upominki dla zarządu, były też nagrody dla pracowników. „Na deser” organizatorzy zaordynowali wszystkim genialną farsę „Weekend z kochankiem” wyreżyserowaną przez Stefana Friedmana, grającego jedną z głównych ról.
I na tym jubileusz się zakończył. Nikt nie ziewał, nie rozglądał się za możliwością szybszego wyjścia, nikt nie narzekał na dłużyzny. Impreza wzorcowa? – bez zbędnej emfazy można ją tak określić. A inni mogą brać przykład z Centrum Edukacji Grupy Orlen. Albo poprosić o zorganizowanie stosownego szkolenia z organizacji imprez okolicznościowych.
Centrum Edukacji Przemysłu Naftowego zostało powołane do życia przy współpracy z Gdańską Fundacją Kształcenia Menadżerów 14 sierpnia 1999 roku. CEPN miało zajmować się organizacją i prowadzeniem szkole ń dla PKN Orlen oraz prowadzić Zespół Szkół jako publiczną placówkę oświatową. 29 listopada 2000 nazwa spółki zmieniona została na Centrum Edukacji Grupa Orlen, a w 2005 roku udziały PKN Orlen zostały przeniesione do Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego.
Centrum Edukacji Grupa Orlen szybko zdecydowało się na zdywersyfikowanie swojej działalności, dzięki czemu rozpoczęło świadczenie usług również dla podmiotów, które nie są ściśle powiązanych z Grupą Kapitałową Orlen. CEGO, prowadząc Technikum Chemiczne, współpracuje ściśle z płocką filią Politechniki Warszawskiej.
Centrum Edukacji Grupa Orlen w liczbach:
13 – nauczanych języków
13 – lat realizacji szkoleń językowych
15 – lat doświadczenia na rynku szkoleniowym
15 – własnych projektów EFS
40 – lektorów
53 – edycje studiów podyplomowych (w tym 3 edycje studiów MBA)
276 – absolwentów podejmujących pracę w PKN ORLEN S.A. i w spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN
282 – absolwentów Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych
300 – współpracujących ośrodków i hoteli
378 – trenerów
456 – absolwentów (2001 – 2014)
587 – absolwentów technikum (2000 – 2014)
2890 – absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego (2000 – 2014)
7000 – uczestników projektów EFS
9942 – zrealizowanych dni szkoleniowych
10 000 – słuchaczy kursów językowych
97066 – uczestników szkoleń
23 650 000 – pozyskana kwota dofinansowania
27 650 000 – wartość własnych projektów EFS (zł)