Umowa koalicyjna w powiecie płockim podpisana. Trzecia Droga i Koalicja Obywatelska mają większość w radzie [FOTO]

W wyborach samorządowych wystartowali z oddzielnych list, ale tak na szczeblu rządowym, jak i samorządowych działają razem. W Starostwie Powiatowym popisano dziś umowę koalicyjną pomiędzy Trzecią Drogą, a Koalicją Obywatelską. Tym samym zapoczątkowano kadencję Samorządu Powiatu Płockiego na lata 2024 – 2029. Na stanowisko starosty płockiego ponownie rekomendowano Sylwestera Ziemkiewicza.

W poniedziałek, 15 kwietnia, Trzecia Droga (Polskie Stronnictwo Ludowe – Polska 2050 Szymona Hołowni) oraz Koalicja Obywatelska podpisały umowę koalicyjną dotyczącą funkcjonowania Samorządu Powiatu Płockiego w nowej kadencji. Umowę parafowało 12 osób wybranych w wyborach samorządowych z list do Rady Powiatu Płockiego.

Trzecia Droga reprezentowana będzie w Radzie Powiatu Płockiego przez radnych: Sylwestra Ziemkiewicza, Lecha Dąbrowskiego, Bogdana Banaszczaka, Ewę Kowalak, Magdalenę Woja, Bogusława Jankowskiego, Karolinę Koper, Izabelę Tomaszewską i Marię Bieniek. Koalicja Obywatelska reprezentowana będzie przez: Marcina Piotrowskiego, Katarzynę Zawadkę oraz Waldemara Zawadzkiego. Rada powiatu płockiego liczy 23 osoby, zatem dziś zawarta umowa koalicyjna daje większość w radzie partiom demokratycznym.

– Nasza koalicja podyktowana jest troską o dobrą przyszłość Powiatu Płockiego oraz wolą wyborców, którzy na kandydatów obu komitetów oddali w sumie prawie 54 proc. głosów – napisał o umowie w swoich mediach społecznościowych starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz. Gospodarz powiatu podkreśla, że na kandydatów Trzeciej Drogi oddano 17 773 głosy (37,44 proc.), co dało partii niekwestionowane pierwsze miejsce w wyborach. Na kandydatów Koalicji Obywatelskiej oddano 7 761 głosów (16,35 proc.).

Warto podkreślić, że ogromne znaczenie dla koalicji na szczeblu samorządowym ma umowa koalicyjna na szczeblu rządowym. Wsparcie władz centralnych daje bowiem samorządowi znacznie większe możliwości rozwoju.

Umowa koalicyjna wskazuje na najważniejsze obszary, na których skupią się nowy zarząd oraz nowa Rada Powiatu. -Bezapelacyjnie jest to bezpieczeństwo mieszkańców, związane zarówno z funkcjonowaniem na terenie ziemi płockiej, czyli Orlenu, jak i zagrożeniem powodziowym oraz zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom w obliczu międzynarodowych konfliktów zbrojnych.

Umowa zakłada…

• wspólną walkę z wykluczeniem komunikacyjnym regionu, tj. zabiegi o budowę i bliskie położenie trasy S10;
• modernizację i budowę dróg oraz ścieżek rowerowych;
• wzmocnienie i zwiększenie wsparcia dla mieszkańców w ich aktywnościach i pomysłach na rozwój lokalnych społeczności;
• pomoc osobom potrzebującym i zagrożonym wykluczeniem;
• dalsze inwestowanie w dobrą edukację i rozwój zintegrowanego szkolnictwa ponadpodstawowego;
• walkę z bezrobociem oraz pomoc przedsiębiorcom i rolnikom.

Nie bez znaczenia jest też historyczny wynik, który w wyborach uzyskał Sylwester Ziemkiewicz. Starosta bowiem zgarnął 2319 głosów, co przełożyło się na 30 proc. poparcie. Tym samym był to drugi wynik na Mazowszu w wyborach do rad powiatów. Ogromne poparcie społeczne i zaangażowanie w rozwój ziemi płockiej, większość radnych nie pozostawiła bez odzewu. Zaproponowano, aby Sylwester Ziemkiewicz w rozpoczynającej się właśnie kadencji pełnił funkcję starosty płockiego.

Kandydatem na wicestarostę jest Waldemar Zawadzki z Koalicji Obywatelskiej, radny Powiatu Płockiego od 2010 r., reprezentujący okręg zawiślański. Kandydatami na członków Zarządu Powiatu Płockiego są: Marcin Piotrowski (KO), Ewa Kowalak (TD) i Magdalena Woja (TD). Kandydatem na Przewodniczącego Rady Powiatu jest dotychczasowy przewodniczący Lech Dąbrowski, związany z Samorządem Powiatu Płockiego od początku jego istnienia. Kandydatką na wiceprzewodniczącą Rady Powiatu jest Katarzyna Zawadka (KO).

Na konferencji prasowej oprócz radnych oraz starosty płockiego obecni byli  wicemarszałek Piotr Zgorzelski, posłanka Elżbieta Gapińska, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, a także prezydent Płocka, Andrzej Nowakowski. 

Źródło i fot: Starostwo Powiatowe w Płocku.