Ulice w Bielsku i Drobinie oraz dwie ważne drogi z dotacją na remonty i przebudowę

Dzięki wsparciu z budżetu Mazowsza samorządy z powiatu płockiego przebudują i wyremontują cztery drogi. Nowy wygląd zyskają: droga powiatowa łącząca Górę-Dobrsk-Gralewo, droga gminna relacji Niemczewo-Karsy, droga gminna w Drobinie oraz ulice osiedlowe w Bielsku.

Projekty te otrzymały dofinansowanie z instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Dziś umowy z beneficjentami w Starostwie Powiatowym w Płocku podpisał marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Pierwsza inwestycja dotyczy drogi powiatowej na odcinku łączącym miejscowości Góra, Dobrsk i Gralewo. Niemal 2,5 km drogi zostanie przebudowane i poszerzone. Na odcinku powstaną także dwa perony autobusowe. Powiat płocki posiada już kompletną dokumentację projektową wraz z koniecznymi zaświadczeniami, a przebudowa ma zostać zrealizowana w przyszłym roku. Koszt inwestycji to 3,8 mln zł, wnioskowana kwota dotacji: 2,28 mln zł. Planowany okres realizacji to 2020 r.

Remont na odcinku 1,1 km przejdzie droga relacji Niemczewo-Karsy w gminie Drobin. Jest bezpośrednim łącznikiem między drogą krajową nr 60 a drogą powiatową. To ważny obszar działań gospodarczych w gminie. Najbliższe obiekty i grunty rolne są własnością Gospodarstwa Rolnego „Olewnik”, którego działalność wraz z Zakładami Mięsnymi „Olewnik Bis” jest niezmiernie istotna dla rozwoju gminy. Ponadto teren w planie zagospodarowania przestrzennego został przeznaczony m.in. pod rozwój przemysłu oraz lokalizację urządzeń wytwarzających energię z OZE. Gmina posiada już niezbędne do przebudowy decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Koszt inwestycji to prawie 2,6 mln zł, kwota dotacji: 126 477,83 zł. Droga ma być wyremontowana do końca tego roku.

Przebudowę przejdzie także ul. Gospodarska w Drobinie. Wyremontowany zostanie odcinek o długości 284 metrów. Ul. Gospodarska stanie się ważnym ciągiem komunikacyjnym w mieście, łącząc tereny przeznaczone pod rozwój usług ze ścisłym centrum, czyli ulicami: Rynek i Płocką, będącymi częścią drogi krajowej nr 60. Realizacja inwestycji ma się rozpocząć już we wrześniu i potrwa do grudnia 2020 r. Koszt przebudowy to prawie 1,6 mln zł, kwota dotacji wyniesie bez mała 780 tys. zł. 779 287,04 zł

Odnowione i nowe drogi pojawią się także w Bielsku. Samorząd Mazowsza przekaże niemal 2 mln zł na przebudowę ulic osiedlowych należących do gminy Bielsk. Dzięki temu znacznie poprawią się parametry użytkowe, zostanie usprawniony miejscowy transport oraz ruch lokalny. A co najważniejsze – wzrośnie bezpieczeństwo mieszkańców dzięki budowie i modernizacji chodników. Poprawi się także stan połączeń dróg lokalnych z drogami publicznymi wyższej kategorii. Prace mają się zakończyć w 2020 r. Koszt tej inwestycji wyniesie prawie 3,8 mln zł, z czego dotacji z samorządu województwa będzie 1,9 mln zł.

Warto dodać, że w ramach pilotażowego Instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego gminy i powiaty otrzymały wsparcie na realizację zadań wieloletnich, na drogi powiatowe i gminne, na edukację oraz kulturę. Samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel z budżetu w sumie ponad 57 mln zł, z czego w tym roku przekazanych zostanie blisko 30 mln zł.

Źródło: UMWM.