Tysiące Azjatów będzie pracowało na terenie PKN Orlen. Powiatowi radni dopytują o opiekę medyczną czy bezpieczeństwo

Od kilku, a może nawet kilkunastu tysięcy obywateli krajów azjatyckich w perspektywie paru miesięcy zamieszka na terenie powiatu płockiego, większość w gminie Stara Biała. To pracownicy, których główny wykonawca zatrudnił do budowy Olefin III. Już teraz powiatowi radni dopytują o opiekę medyczną dla pracowników z Azji czy o kwestie bezpieczeństwa. 

W środę, 1 lutego, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego w tej sprawie. Oprócz powiatowych radnych, wzięli w nim udział m. in.: starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz, dyrektor operacyjny wykonawcy inwestycji Hyundai Engineering Tecnicas Jakub Zgorzelski, wicestarosta Iwona Sierocka, przewodniczący Rady Powiatu w Płocku Lech Dąbrowski, kierownik Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Kamil Zieliński, komendant Miejski Policji w Płocku Mariusz Kryszkowski, naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Albert Lejman, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku Justyna Szatkowska oraz prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Płocku Hilary Januszczyk. – To będzie bardzo wymagające przedsięwzięcie – przyznają w starostwie. 

Przed tygodniem Powiat Płocki i PKN Orlen podpisały list intencyjny w sprawie wspólnej przebudowy kilku dróg powiatowych, zlokalizowanych wokół budowy kompleksu Olefin III. To efekt wielu rozmów władz powiatu z koncernem na temat odpowiedzialności koncernu za zniszczenia na tych drogach.

Obecnie przyszedł czas na kolejne ważne temat związany z tą inwestycją, czyli przyjazd i zakwaterowanie pracowników.  – Kilka, a może nawet kilkanaście tysięcy pracowników zatrudnionych do budowy Olefin III to obywatele przede wszystkim krajów azjatyckich: Turcji, Turkmenistanu, Indii i innych –  informował dyrektor operacyjny Hyundai Engineering Tecnicas, Jakub Zgorzelski.

– Będą zakwaterowani w specjalnie budowanym miasteczku pracowniczym w sąsiedztwie stawianego kompleksu. Kwaterunek znajdzie tam do 6 tys. ludzi. Pozostali zamieszkają w gminach ościennych. O znalezienie im schronienia dbają podwykonawcy. Prace przy budowie Olefin planowo mają się zakończyć w 2025 roku, niewykluczone, że potrwają nieco dłużej – dowiedzieli się uczestnicy posiedzenia sztabu. 

Radni Powiatu Płockiego dopytywali m.in. o opiekę medyczną w miasteczku pracowniczym, o formy spędzania czasu przez pracowników z Azji czy o tak ważne kwestie bezpieczeństwa. Przedstawiciel wykonawcy inwestycji zapewnił, że na terenie budowanego miasteczka będzie działał punkt medyczny, posterunek policji, a pracownicy będą mieli zapewnione godne warunki bytowe. Podkreślił też, że doświadczenie pokazuje, iż większość obcokrajowców zatrudnionych przy tego typu inwestycjach w Polsce jest skupiona na pracy i zarobku. Na szukanie atrakcji poza terenem zamieszkania zwykle nie mają ani ochoty, ani siły, ani czasu.

– Jedną z najważniejszych kwestii będzie tu oczywiście bezpieczeństwo – podkreślał na koniec starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz.  Komendant Miejski Policji w Płocku Mariusz Kryszkowski zapewnił, że policja współpracuje z inwestorem i Strażą Graniczną, w koordynację przedsięwzięcia włączyła się również Komenda Wojewódzka Policji.

Starosta płocki zaznaczył, że powstająca inwestycja jest wielką szansą na rozwój całego subregionu płockiego. – Dlatego tak ważna jest współpraca, zrozumienie i wzajemny szacunek – podkreślił. 

Fot. Starostwo Powiatowe w Płocku.