Ulica Chopina już przejezdna
Remont ulicy Chopina na jej najbardziej zniszczonym odcinku – od ul. Bielskiej (z wyłączeniem skrzyżowania Bielska/Chopina) do skrzyżowania z ul. Obrońców Płocka 1920 roku...