Stan wody na Wiśle w Płocku poniżej stanów ostrzegawczych. Pogotowie odwołane!

W związku z ustabilizowaniem się stanu wody na rzece Wiśle w Płocku poniżej stanów ostrzegawczych w poniedziałek, 19 lutego od godz. 12:00, prezydent Płocka Andrzej Nowakowski odwołał pogotowie przeciwpowodziowe na terenie miasta.

Tym samym traci moc Zarządzenie Nr 4951/2024 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta Płocka.

Źródło i fot.: UMP.