Stan alarmowy wody w Wiśle przekroczony! Zagrożonych kilka gmin powiatu płockiego

– W związku z przekroczeniem stanu alarmowego na rzece Wiśle w powiecie płockim, starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz wprowadził alarm przeciwpowodziowy dla miast i gmin: Wyszogród, Bodzanów i Gąbin oraz gmin: Mała Wieś, Słupno, Słubice i Nowy Duninów – informuje Starostwo Powiatowe w Płocku.

Alarm przeciwpowodziowy obowiązuje od soboty, od godz. 22.30 do odwołania. Służby przeciwpowodziowe w wyżej wymienionych gminach są zobowiązane do monitorowania sytuacji oraz informowania co 4 godziny Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego o podjętych działaniach i rozwoju sytuacji.

W niedzielę, 11 lutego, starosta wraz z pracownikami Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego dokonają przeglądu wałów przeciwpowodziowych.

Sytuację na Wiśle można śledzić na mapie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pod linkiem

Źródło: Starostwo Powiatowe w Płocku.