“Sprawiedliwość” według PiS. Miało być 512 mln zł, jest… 35. Adam Struzik: Trudno mówić o realnym wsparciu

Znane są wyniki naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Władze Mazowsza ubiegały się w nim o 512 mln zł wsparcia dla trzech inwestycji drogowych. Finalnie dofinansowanie otrzymają tylko dwie mniejsze. Oznacza to, że w przeliczeniu na jednego mieszkańca samorząd województwa otrzymał 6,5 zł, a dla porównania województwo podlaskie – 74,5 zł. Zamiast 512 mln zł Mazowsze otrzymało… 35 mln zł.

– Trudno mówić o realnym wsparciu – podkreśla Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. – Otrzymaliśmy minimalne wsparcie ze strony rządowej. Można śmiało powiedzieć, że to zabieg celowy, żebyśmy znów nie krzyczeli, że zostaliśmy pominięci. Odrzucony został największy, wart ponad pół miliarda złotych projekt dotyczący rozbudowy kluczowej dla południowego Mazowsza drogi nr 747. To strategiczna dla rozwoju południowego Mazowsza inwestycja, która miała spiąć sieć dróg krajowych i wojewódzkich wraz z istniejącym mostem na Wiśle. Dla mieszkańców regionu radomskiego to olbrzymia strata – zaznacza.

– W pierwszym naborze wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład: “Program Inwestycji Strategicznych” samorząd województwa zgłosił trzy projekty drogowe. Wsparcie, o łącznej wartości 35 mln zł otrzymały dwa z nich. Trzeci, którego kwota dofinasowania miała wynieść ponad 477 mln zł nie zyskał uznania w oczach rządzących – mówi Marta Milewska, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach rządowego programu znalazła się rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na terenie Wołomina. Wartość inwestycji to blisko 10 mln zł, a kwota przyznanego dofinansowania – 5 mln zł. Drugi z wybranych projektów dotyczy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa-Puławy od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50. Inwestycja obejmie odcinek drogi o długości 6,1 km.

Z kwotą 35 mln zł dofinansowania samorząd województwa mazowieckiego plasuje się na 12. miejscu, spośród 16 województw. Największe wsparcie trafi do województw: małopolskiego – 161 mln zł, śląskiego – 152 mln zł, wielkopolskiego – 115 mln zł, podkarpackiego – 98 mln zł; zachodniopomorskiego – 97 mln zł czy łódzkiego – 94 mln zł. Z kolei za województwem mazowieckim uplasowały się: lubuskie – 33,9 mln zł; warmińsko-mazurskie – 32,9 mln zł; kujawsko-pomorskie – 32 mln zł oraz opolskie – 27,4 mln zł.

W przeliczeniu otrzymanego przez województwo dofinansowania na jednego mieszkańca, czyli 6,5 zł, Mazowsze wypadło najgorzej i jest na szarym końcu. Tymczasem w przypadku województwa podlaskiego, które otwiera podium średnia na jednego mieszkańca wynosi ok. 74,5 zł.