Procesje w uroczystość Bożego Ciała. Obowiązuje limit 150 osób?

Obostrzenia są znoszone, w tym również łagodzone są te dotyczące np. uczestniczenia w Mszach św. W przyszłym tygodniu przypada uroczystość Bożego Ciała. Co roku tego dnia wierni uczestniczyli w procesjach. W tym roku z początku zalecono jedynie procesie przy kościołach na terenach poszczególnych parafii. Jednak jak poinformowała Katolicka Agencja Informacyjna, w diecezji płockiej będzie możliwość organizowania tradycyjnych procesji Bożego Ciała.

Jak podano, w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja oraz dodatkowymi wyjaśnieniami Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, w diecezji płockiej będzie można organizować tradycyjne, uliczne procesje Bożego Ciała. Decyzję w tej sprawie pozostawiono proboszczom.

– Podczas zgromadzeń poza kościołami i innymi obiektami kultu religijnego uczestnicy mają obowiązek zachowania odległości między sobą nie mniejszej niż 2 metry lub zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem sprawujących kult religijny; nie obowiązuje limit 150 osób – napisał we wskazaniach ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, wikariusz biskupi ds. sakramentalnych.

Jednocześnie nadal rekomenduje się przeprowadzenie procesji zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi – wokół kościołów. Ks. Grzywaczewski poinformował: – Jeśli jednak dany ksiądz proboszcz, w duchu odpowiedzialności i po roztropnym rozeznaniu, chciałby przeprowadzić procesję Bożego Ciała w tradycyjnym kształcie, może to zrobić na własną odpowiedzialność, w porozumieniu ze stosownymi służbami, uwzględniając wytyczne sanitarne dotyczące jej bezpiecznego przeprowadzenia.

Fot. KB