Prezydent wydaje oświadczenie. Odpowiada na zarzuty PKN Orlen

O tym, że we wrześniu 2016 roku benzen wydostał się do atmosfery z Orlenu, wspomniał wczoraj prezydent Andrzej Nowakowski na konferencji prasowej, poświęconej awarii oczyszczalni ścieków w Warszawie. Przypomniał, że wówczas wystąpiła awaria na terenie zakładów rafineryjno-petrochemicznych w Płocku.

– Nie było mowy o katastrofie ekologicznej, chociaż w mieście była mowa o tym, że sytuacja jest bardzo poważna. Chcemy mieć wiedzę o tym co się wtedy wydarzyło i co się jeszcze wydostało do atmosfery? – pytał prezydent Andrzej Nowakowski. Stwierdził również fakt, że po 3 latach płocczanie, ani ratusz nie mają wiedzy co się jeszcze wówczas wydostało do atmosfery i spowodowało poważne perturbacje zdrowotne u mieszkańców. 

Na słowa prezydent Płocka szybko zareagował PKN Orlen, wydając oświadczenie, które cytujemy w całości:

PKN Orlen nie zgadza się z nieprawdziwymi informacjami przekazywanymi opinii publicznej przez Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego o szkodliwym wpływie Zakładu Produkcyjnego Orlen na środowisko naturalne. Traktujemy tę wypowiedź jako próbę przykrycia faktu zatrucia Wisły ściekami z Warszawy na potrzeby bieżącej kampanii politycznej.

PKN Orlen jako odpowiedzialny sąsiad prowadzi działalność biznesową z zachowaniem możliwie najwyższej neutralności ekologicznej procesów produkcyjnych. Spółka konsekwentnie ogranicza oddziaływanie na środowisko, inwestując w najlepsze dostępne technologie, które obniżają emisyjność instalacji. Należy pamiętać, że PKN Orlen funkcjonuje w ściśle regulowanych ramach prawnych, służących ochronie środowiska naturalnego. Wynikają one z przepisów prawa międzynarodowego i krajowego, ale także z dobrowolnych zobowiązań, jak Program Responsible Care, którego PKN Orlen jest członkiem. Udział w programie jest gwarancją, że koncern spełnia międzynarodowe standardy w zakresie wpływu na środowisko.

Ponadto koncern jest na bieżąco kontrolowany przez odpowiednie instytucje, w tym Wojewódzki Instytut Ochrony Środowiska. W świetle dzisiejszych pomówień i kłamliwych stwierdzeń, warto przypomnieć, że od 1990 r. łączna emisja Zakładu w Płocku zmniejszyła się ok. 6-krotnie przy wzroście przerobu ropy o prawie 60%. W tym czasie na inwestycje proekologiczne koncern przeznaczył ponad 6,8 mld zł. To więcej niż realizacja centralnego odcinka II linii metra, czy też budowa 3 stadionów narodowych. Dlatego stanowczo protestujemy przeciwko podawaniu nieprawdziwych informacji na temat wpływu płockiego zakładu PKN Orlen na środowisko, wynikających wyłącznie z bieżących potrzeb kampanii politycznej.” Pismo podpisała: Joanna Zakrzewska Rzecznik Prasowy PKN Orlen.

Dziś do oświadczenia odniósł się z kolei prezydent Andrzej Nowakowski, pisząc pismo skierowane do prezesa spółki, Daniela Obajtka. Stanowisko prezydenta również cytujemy w całości: