Pochodnie zapłoną nad miastem

– Podczas przeprowadzania operacji technicznej, nie przewiduje się ponadnormatywnych efektów środowiskowych, ani zapachowych. Może jednak wystąpić większa aktywność świetlna pochodni – jak poinformowało nas biuro prasowe PKN Orlen.

W najbliższy poniedziałek, 26 października od godzin porannych na instalacji  Zakładu Produkcyjnego Olefin będzie odbywać się proces przyłączania reaktorów.Wszelkie tego typu prace produkcyjne prowadzone są pod stałym nadzorem wykwalifikowanej kadry technologów, służb odpowiedzialnych za ochronę środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami bezpieczeństwa. – W trakcie realizowanego procesu Biuro Ochrony Środowiska, będzie na bieżąco kontrolowało stan jakości powietrza poprzez ciągłe pomiary stężeń substancji w nowoczesnej stacji monitoringu powietrza zlokalizowanej przy ulicy Królowej Jadwigi – zapewniło nas biuro prasowe PKN Orlen.

Wyniki pomiarów ze stacji są ogólnodostępne i automatycznie przesyłane do bazy systemu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz dostępne na stronie internetowej www.sojp.wios.warszawa.pl. O przeprowadzaniu operacji technologicznej zostały poinformowane: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Urzędzie Miasta Płocka. Płocczan czeka dzień kiedy nad Płockiem zapłoną większe pochodnie, wydobywające się z kominów Orlenu.

LR.

Fot. WIOS Warszawa.