Płockie zabytki mogą wrócić do czasów świetności. Można ubiegać się o pieniądze na remont zabytkowych obiektów

– Dbamy o historyczne dziedzictwo naszego miasta i jego mieszkańców, bo chcemy, aby Płock był jeszcze piękniejszy i bardziej zadbany. Dlatego będziemy starać się o pieniądze na remont zabytkowych budynków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Z tych środków mogą, za naszym pośrednictwem, skorzystać właściciele nieruchomości czy ruchomości znajdujących się w naszym mieście – mówił prezydent Płocka Andrzej Nowakowski na poniedziałkowym briefingu prasowym.

Płock jako podmiot uprawniony do ubiegania się o środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, których jest właścicielem. – W ramach konkursu miasto będzie się starało pozyskać środki na dofinansowanie np. remontu zabytkowej części Urzędu Stanu Cywilnego, remontu elewacji zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły czy modernizacji rogatek płockich – wymienia biuro prasowe ratusza. – Potrzeb w tym zakresie na terenie miasta jest wiele. Renowacji wymagają zarówno zabytki pozostające w dyspozycji miasta, jak i te które znajdują się w rękach prywatnych – dodają w płockim urzędzie miasta.

Dofinansowanie dla właścicieli zabytków

W latach ubiegłych, tj. od 2006 roku ponad 10 mln zł miasto przyznało na dofinansowanie remontu 105 płockich zabytków. Dzięki temu swoją dawną świetność odzyskały m.in. płocka Dziekanka, budynek Młodzieżowego Domu Kultury, Wieża Ciśnień, kościoły – np. Katedra, Fara czy kościół Mariawitów, ale też wiele kamienic przy ul. Tumskiej, Grodzkiej, Bielskiej czy Warszawskiej.

– Tylko w gminnej ewidencji zabytków znajduje się nieco ponad 400 zabytków, a w ogłoszonym naborze udział mogą wziąć również właściciele zabytków o wyższej randze – podkreśla biuro prasowe ratusza.

Aby umożliwić niepublicznym podmiotom pozyskanie dofinansowania ze środków krajowych Prezydent Miasta Płocka ogłosił nabór wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Złożone wnioski oceniać będzie specjalnie powołana miejska komisja. Co najmniej jeden wniosek z największą liczbą punktów znajdzie się we wspólnej aplikacji Miasta Płocka, która będzie złożona do Banku Gospodarstwa Krajowego. Według zasad ogłoszonych przez BGK podmiot uprawniony tj. np. Miasto Płock może złożyć maksymalnie dziesięć wniosków o dofinansowanie w trzech kategoriach: do 150 000 złotych, do 500 000 złotych lub do 3 500 000 złotych. To oznacza, że maksymalna pula środków, o którą miasto może się ubiegać to nawet 35 mln zł.

Procedura wspólnego ubiegania się o środki i realizacji samej inwestycji została szczegółowo opisana w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka

Termin zgłoszeń upływa 20 lutego 2023 r.

Fot. UMP.