Jakie zmiany czekają pasażerów płockiej komunikacji miejskiej? Po konsultacjach już wiadomo

Komunikacja Miejska wspólnie z organizatorem transportu zbiorowego w Płocku 12 stycznia przedstawiła do zaopiniowania propozycje zmian w sieci płockiej komunikacji miejskiej. Zmiany miały objąć m.in.: zwiększenie częstotliwości na priorytetowych trasach linii: 3, 19 i 22 w dni powszednie co 15 min i w soboty co 20 min. a na liniach podstawowych: 7 i 14 w dni powszednie co 30 minut. Po zakończeniu konsultacji wszystkie wnioski i opinie zostały poddane dokładnej analizie. Większość z nich została uwzględniona w nowej sieci płockiej komunikacji miejskiej. 

Na jakie zmiany powinni przygotować się pasażerowie?

linia 2 – w pierwotnych założeniach trasa została skrócona do odcinka Winiary – Tokary, czyli bez obsługi dalszego odcinka przez most Solidarności na Podolszyce. W odpowiedzi na zgłoszone sugestie wybrane kursy w dni powszednie i soboty zostaną wydłużone. Bezpośrednie autobusy z Radziwia przez Tokary na Podolszyce w dni powszednie będą wykonywały sześć kursów, a w soboty trzy

linia 4 – propozycja przewidywała pozostawienie trasy tej linii na odcinku z pętli Św. Huberta do ul. Sienkiewicza oraz w drodze powrotnej od ul. Kwiatka. Po analizie wniosków mieszkańców dotyczących uatrakcyjnienia m.in.: obsługi szkół średnich znajdujących się przy ulicach Nowowiejskiego i Łukasiewicza oraz cmentarza w Al. Kobylińskiego trasa linii 4 zostanie wydłużona z ul. Sienkiewicza jednokierunkowo ulicami Nowowiejskiego i Łukasiewicza, następnie Al. Kobylińskiego i ulicą Bielską z powrotem do Kwiatka

linia 105 – zostanie przekształcona w nową linię 25 i będzie kursowała trasą: Dworzec kolejowy – Mickiewicza – Obrońców Westerplatte – Jachowicza – Bielska – Tysiąclecia – Miodowa – Mościckiego – Dobrzyńska – Traktowa (wybrane kursy: Szpitalna – Maszewo nad Wisłą – Brwilno, Antoniówka). Nowa linia zapewni bezpośrednie połączenie ul. Mickiewicza z ulicami Tysiąclecia i Miodową, które dotychczas zapewniały linie 0 i 10. Dzięki uruchomieniu nowej linii 25 zwiększy się także liczba kursów ulicą Traktową. Autobusy kursować będą we wszystkie dni tygodnia z częstotliwością co godzinę, w dodatku zapewnią bezpośrednie połączenie ul. Traktowej z ulicą Tysiąclecia, o co również wnioskowali mieszkańcy

linia 20 – proponowane zmiany obejmą również trasę linii 20 przez ul. Łukasiewicza i Al. Kobylińskiego zamiast ulicami Tysiąclecia i Bielską. Połączenie ul. Tysiąclecia z dworcem kolejowym zapewni nowa linia 25, w dodatku na krótszej trasie. Dzięki tej zmianie na odcinku od os. Skarpa do ul. Lachmana autobusy linii 20 i 26 kursować będą ze wspólną częstotliwością co 30 minut.

Spośród zgłaszanych uwag i wniosków nowa sieć płockiej komunikacji miejskiej nie obejmie m.in.: zachowania trasy linii 26 w Alejach Jachowicza: większość uwag dotyczących trasy linii 26 skierowanej przez Stare Miasto dotyczyła wydłużenia czasu przejazdu (np. ze Skarpy na Międzytorze) lub konieczności zapewnienia połączenia bezpośredniego z przystanku Piękna na Podolszyce Północ. Pozostawienie trasy linii 26 w Al. Jachowicza wiązałoby się jednak ze znacznym ograniczeniem dostępności do usługi dla mieszkańców gęsto zaludnionych osiedli Dworcowa i Międzytorze (ok. 10 tys. mieszkańców). Zarówno z przystanku Piękna, jak i z popularnych przystanków na ul. Kwiatka i Kolegialnej w stronę osiedli Dworcowa i Międzytorze w dzień powszedni i soboty autobusy kursowałyby z nieatrakcyjną częstotliwością co 60 minut, a w niedziele tylko co 120 minut.

Obecnie na trasie między ul. Kwiatka i Kolegialną, a osiedlem Dworcowa autobusy kursują co ok. 20 – 30 minut. Zmiana spowodowałaby więc ograniczenie usługi o połowę. Niedogodności wynikające z wydłużenia o ok. 4 – 7 minut czasu przejazdu nie powinny stanowić podstawy do tak znacznego ograniczenia usługi na tej trasie, tym bardziej, że większość trasy linii 26 pokrywa się lub przebiega w bezpośredniej bliskości linii 14, która zapewnia relatywnie szybki przejazd na trasach wskazywanych w postulatach.

Połączenie bezpośrednie z przystanku Piękna na Podolszyce Północ zapewniać będzie linia 35 z częstotliwością równą linii 26 przez większą część dnia powszedniego. Połączenie przystanku Piękna z ulicą Dworcową lub Miodową nadal realizowane będzie liniami podmiejskimi

linii A: uwagi mieszkańców dotyczyły utrzymania linii pospiesznej na trasie z Podolszyc do Orlenu. Mimo wycofaniu linii A nadal funkcjonowały będą alternatywne połączenia w postaci pospiesznej linii B i linii 35.

Przez dwa tygodnie na stronie KM – Płock udostępniono formularz kontaktowy, przez który można było wysyłać uwagi i sugestie dotyczące proponowanych zmian. Uruchomiono także specjalną infolinię oraz zorganizowano dwa spotkania otwarte z mieszkańcami. Konsultacje cieszyły się dużym zainteresowaniem – mieszkańcy zgłosili 397 uwag i wniosków. Większość z nich dotyczyła głównie: zachowania obecnych tras linii m.in: 0, 2, 4, 10, 26, zmian rozkładów jazdy m.in.: zapewnienia przesiadki na danej trasie lub czasu odjazdu konkretnego kursu w podanej godzinie, zwiększenia liczby kursów na konkretnych trasach, ale zdarzały się też propozycje nowych linii.

Wprowadzenie zmian w sieci połączeń płockiej komunikacji miejskiej zaplanowano w marcu.

Źródło: KM Płock/UMP.