Płocki szpital z akredytacją

Szpital Świętej Trójcy otrzymał certyfikat ministra zdrowia potwierdzający, że pracownicy placówki właściwie dbają o zdrowie pacjentów. Dokument potwierdzający wysoką jakość świadczonych usług medycznych został wręczony w auli Małachowianki.

Przygotowania do certyfikacji trwały niemal cały 2014 rok. W trakcie procesu akredytacyjnego oceniane były między innymi ciągłość opieki, przestrzeganie praw pacjenta (w tym prawa do zachowania tajemnicy lekarskiej i udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta tylko wyznaczonej przez niego osobie), opieka nad chorymi, kontrola zakażeń, laboratorium, zakłady diagnostyczne, bezpieczeństwo oraz zarządzanie placówką. Łącznie oceniano 221 procesów pracy szpitala.

Certyfikaty dla polskich szpitali wydawane są tylko przez jedną instytucję – Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Nie wszystkie szpitale w naszym kraju decydują się poddać ocenie. Inne starają się wprawdzie o certyfikat, ale nie przechodzą weryfikacji na odpowiednio wysokim poziomie. Do tej pory dokumentem wydawanym przez CMJwOZ poszczycić się mogą 202 placówki. Niebawem do tego grona dołączyć ma również Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

Uzyskanie certyfikatu było zwieńczeniem ciężkiej pracy całego personelu szpitala. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim, dzięki którym możemy się dzisiaj spotkać w tym miejscu – mówił prezydent Andrzej Nowakowski podczas uroczystości w Małachowiance. – Dziękuję za tę ciężką pracę, którą certyfikat potwierdza.

Prezes Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ewa Nieścierenko odebrała certyfikat z rąk dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Służbie Zdrowia Jerzego Henniga, który poinformował zebranych, że pierwsze tego typu dokumenty zostały wręczone w naszym kraju w 1998 roku. Praktyka taka powszechnie stosowana jest w krajach Europy Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych, skąd się wywodzi.

Pacjent, który trafia do akredytowanego szpitala, może mieć pewność, że jego prawa będą w pełni respektowane, liczyć na profesjonalne i fachowe postępowanie personelu oraz na najwyższej jakości opiekę medyczną. – Płocczanie mogą teraz mieć pewność, że leczymy ich profesjonalnie i bezpiecznie – mówiła Ewa Nieścierenko.